Nieuws

Het Zilvermuseum Sterckshof presenteert de Antwerpse uilenbeker, de Mechelse terrine, het tafelmiddenstuk Ondine en de Gildenbreuk uit de collectie van de Koning Boudewijnstichting.

Ontdek de periode waarin de jazz in België definitief doorbreekt, met stukken uit de collectie Pernet van de Koning Boudewijnstichting. Van 4 tot 7 oktober, Concertgebouw, Brugge.

Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.

Ontdek de alomtegenwoordigheid van water in het Land van Luik in documenten die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit het Luikse Rijksarchief. Tentoonstelling van 29 september tot 30 november 2012.

Op 12 oktober organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België om 12.30 u een middagconcert met muziek van Vieuxtemps. Naar aanleiding van de aankoop door het Erfgoedfonds van het Archief Vieuxtemps wordt tezelfdertijd ook een virtuele tentoonstelling gelanceerd.

Pagina's