Vandercam en Claus in de spotlights

12 oktober 2018

Onze 5 woordschilderijen van Serge Vandercam en Hugo Claus, samen ‘Het vlot van de Medusa’, zijn de blikvanger van de nieuwe focustentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Nog tot 27 januari 2019 hangt dit topwerk er in het gezelschap van ander werk van beide kunstenaars.

‘Het vlot van de Medusa’ bestaat uit 5 woordschilderijen, die Hugo Claus en Serge Vandercam in 1964 maakten. Het werk, waarin de schrijver schilder wordt en de schilder schrijver, is zeer representatief voor de CoBrA-beweging en getuigt van een bijzonder artistiek experiment. In 2008 werd het aangekocht door het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Stichting gaf het in langdurig bruikleen aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Met deze focustentoonstelling wordt het depot van dit topwerk, in de laatste maanden van het Hugo Clausjaar, bijzonder in de kijker gezet.