Studiedag over Stanley en Livingstone in BELvue

30 september 2013

In het kader van de activiteiten rond de tentoonstelling ‘Dr Livingstone, I presume?’ organiseerde het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Koning Boudewijnstichting op 16 september in het BELvue Museum een studiedag die helemaal gewijd was aan Stanley en Livingstone. Op die dag konden wetenschappers gespecialiseerd in reizen in het victoriaans tijdperk voor een publiek van historici en afrikanisten uitgebreid debatteren over een aantal minder bekende feiten met betrekking tot Stanley en Livingstone.

Samen met de curator van de tentoonstelling Mathilde Leduc-Grimaldi behandelden de professoren Felix Driver, Francis Herbert, Justin Livingstone, James Mokhiber en James L. Newman er volgende onderwerpen: het prestige van Livingstone in de Angelsaksische wereld vóór zijn ontmoeting met Stanley, de blijvende invloed van Livingstone op Stanley, het aandeel van Stanley in de mythe rond Livingstone, het cartografisch materiaal dat zij verzamelden in de loop van hun reis rond het Tanganyikameer en ten slotte de betekenis van hun ontmoeting en het beroemde zinnetje ‘Dr Livingstone, I presume?’ voor het grote publiek toen en nu.

Die dag was eveneens de geschikte gelegenheid om een deel van het kostbare Stanleyarchief dat de Koning Boudewijnstichting heeft aangekocht en in bewaring heeft gegeven aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika voor het voetlicht te brengen en opnieuw te bekijken in het licht van negentiende-eeuwse geschreven en gedrukte bronnen en het onderzoeksmateriaal in het Britse Livingstonearchief. Kortom, het was een uitgelezen moment om een opmerkelijke bladzijde uit de geschiedenis van de exploratie van Afrika onder de loep te nemen.