Presentatie van een meubelensemble van Jacques Dupuis in het Grand Curtius te Luik

4 maart 2014

De uit Bergen afkomstige Jacques Dupuis was een beroemd naoorlogs architect die ook heel wat meubilair voor particulieren heeft ontworpen. Omdat hij architectuur als een totaalconcept zag, bedacht hij de objecten die er een plaats moesten krijgen in directe relatie tot hun omgeving.

De uit bleek kersenhout vervaardigde creaties van Dupuis ogen sober maar hebben een aantal verrassende details die het geheel een zekere complexiteit geven: de dynamische lijnvoering bijvoorbeeld, of de spits toelopende armleuningen en poten die voor een elegante, geraffineerde en tegelijk expressieve toets zorgen.

In 2011 kocht het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, het eet- en zitkamerensemble van de familie Dumont, dat aan Jacques Dupuis wordt toegeschreven. Een jaar later werd het geheel vervolledigd met de aankoop van een stoel, het prototype dat bestemd was voor de eetkamer van ‘le Parador’, de woning die Dupuis voor zijn broer had ontworpen.

In het Grand Curtius krijgen Dupuis’ meubelen een plaats krijgen naast die van Serrurier-Bovy, een presentatie die tot een boeiend dialoog leidt tussen beide architecten...