Niet te missen expo: ‘Christian Dotremont: Schilder-schrijver'

11 mei 2022

Meer dan 180 werken en documenten uit het Fonds Christian Dotremont van de Koning Boudewijnstichting, zijn nog tot 7 augustus te zien op de indrukwekkende tentoonstelling ‘Christian Dotremont: Schilder-schrijver' in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Een initiatief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Archives & Musée de la Littérature, naar aanleiding van het honderdste geboortejaar van Dotremont.

In 2011 bracht Guy Dotremont, broer van Christian Dotremont (1922-1979), het Archieffonds van Christian Dotremont terug uit Frankrijk en schonk het aan de Koning Boudewijnstichting. Sindsdien staat de Stichting garant voor het behoud, het beheer en het verder levend houden van dit Fonds dat van kapitaal belang is voor de kennis van Dotremont en zijn werk, maar ook van de naoorlogse literatuur en kunst en meer specifiek van de CoBrA-beweging (1948-1951). De Stichting kan hiervoor rekenen op de onschatbare steun van haar partner, de Archives & Musée de la Littérature (AML), waar het Fonds werd ondergebracht. Dit belangrijke fonds vormt dan ook het vertrekpunt van de tentoonstelling die de AML en de KMSK organiseren en waaraan de Koning Boudewijnstichting haar medewerking verleent.

De Belg Christian Dotremont was een vooraanstaand kunstenaar in de tweede helft van de 20ste eeuw en een van de oprichters van CoBrA, een kunststroming die de scheidslijnen tussen de kunsten doorbrak en originele mengvormen verkende. Als een van de eersten van zijn generatie maakte hij van het schrift een beeldende kunst. Deze onvermoeibare experimentator bedacht de logogrammen, spontane grafische gedichten die verschillende vormen konden aannemen: woorden die impulsief op het papier belanden en zich uitrekken en vervormen tot er een expressieve poëtische compositie ontstaat.

Deze uitzonderlijke tentoonstelling, die meer dan 200 werken en archiefdocumenten presenteert, belicht niet alleen de grote diversiteit aan logogrammen, maar biedt ook een inkijk in het laboratorium van Dotremonts artistieke en poëtische oeuvre. Het Fonds Dotremont vormde het vertrekpunt om deze tentoon. De expo omvat hoofdzakelijk werken uit het Christian Dotremont Fonds, waaronder nooit eerder vertoonde archiefstukken. Daarnaast leent de Stichting uit de Collectie Neirynck ook het werk 'Vers 7h du matin, pour ainsi dire, une animation naissante' van Christian Dotremont uit en ‘Pour un amoureux’ van Hugo Claus, met wie Dotremont samenwerkte.

Praktische info:
'Christian Dotremont. Schilder-schrijver'
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel
Openingsuren: Di- Vrij: 10:00 - 17:00 Weekend: 11:00 - 18:00