Meer dan een eeuw geschiedenis ontsloten

23 juli 2020

De Koning Boudewijnstichting heeft het Archief Goffinet laten inventariseren. De nieuwe inventaris onthult en ontsluit de rijke inhoud van het archieffonds, een onmisbare bron om de markante feiten rond het ontstaan en de beginperiode van ons land in hun juiste context te plaatsen en beter te begrijpen.

In 1993 kwam de Koning Boudewijnstichting in het bezit van een geheel van historische documenten die verband houden met de geschiedenis van Leopold I en Leopold II. Dit archieffonds omvat niet alleen privédocumenten van de twee vorsten (brieven, notitieboekjes, reisverslagen, enz.), maar ook o.a. archiefstukken met betrekking tot het beheer van het privéfortuin en het koloniale beleid van koning Leopold II. Aanvankelijk werden deze documenten toevertrouwd aan de naaste medewerkers van de vorsten, de baronnen Adrien, Constant en Auguste Goffinet. Deze waardevolle archiefstukken werden in het grootste geheim verborgen in de kelder van het kasteel van de Goffinets in Hyon. Ze doken per toeval op toen het gebouw werd gesloopt en konden door de Koning Boudewijnstichting worden aangekocht. Achteraf kon de Stichting nog aanvullende documenten uit dit archieffonds, die verspreid raakten en op veilingen te koop aangeboden werden, aankopen.

Het Archief Goffinet heeft een onschatbare historische en wetenschappelijke waarde en werpt een nieuw licht op het ontstaan van de Belgische dynastie, de geschiedenis van ons land en ons koloniale verleden. De archiefstukken, die in bewaring zijn gegeven bij het Archief van het Koninklijk Paleis om de al aanwezige archiefreeksen aan te vullen en voor onderzoek open te stellen, zijn ondertussen het voorwerp geweest van meerdere door de Stichting opgezette valorisatieprojecten.

De Koning Boudewijnstichting financierde tevens het tijdrovende en nauwgezette inventarisatiewerk van het hele archief, een opdracht die Olivier Defrance, met de steun van het Rijksarchief, deskundig op zich nam. Het Archief Goffinet is thans volledig geïnventariseerd. Dit werk van lange adem zal in de zomer 2020 worden gepubliceerd. De archieven zullen dus onmiddellijk en vlot toegankelijk zijn voor de hele wetenschappelijke gemeenschap en ons in staat stellen onze historische kennis omtrent de twee stichters van de Belgische dynastie en hun tijd te verrijken, te nuanceren en aan te vullen. De door het Algemeen Rijksarchief gepubliceerde inventaris zal vanaf begin augustus 2020 beschikbaar zijn.

(Her)ontdek ook de publicaties die de Stichting eerder al in het kader van de valorisatie van het Archief Goffinet publiceerde:

Nieuw licht op Leopold I en Leopold II. Het archief Goffinet.
In 1997 organiseerde de Stichting een eerste tentoonstelling, “Nieuw licht op Leopold I en Leopold II”, en bracht ze een boek uit onder leiding van Jean Stengers en Gustaaf Janssens. Het werk bevat een schat aan informatie over de stichters van de Belgische dynastie, de zaken die hen bezighielden en hun manier van werken. Maar het brengt ook het relaas van een hele eeuw geschiedenis...

Bij de Stichting verschenen nog andere publicaties van de hand van Olivier Defrance die gewijd zijn aan specifieke documenten uit het Archief Goffinet.
De terugkeer van Charlotte. Juli 1867 – een delicate opdracht voor baron Adrien Goffinet
“Ik had de onderkoning van Egypte willen zijn”. Het reisdagboek van Leopold, hertog van Brabant, 1862-63