Marcel Mariën: al 100 jaar!

29 april 2020

Op 29 april zou de Belgische surrealist Marcel Mariën 100 jaar geworden zijn! Voor de Koning Boudewijnstichting de gelegenheid om de collectie van Jacqueline Nonkels onder de aandacht te brengen. Jacqueling Nonkels was een vriendin van René en Georgette Magritte, maar ook van Marcel Mariën. Die onderhield van december 1937 tot augustus 1938 een hartstochtelijke en surrealistische briefwisseling met haar. Deze brieven waren vergezeld van de eerste collages van de kunstenaar.

Jacqueline Nonkels wilde vermijden dat deze documenten versnipperd zouden raken. Vandaar dat ze per testament het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels oprichtte binnen de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds heeft als doel de tekeningen van René Magritte, de collages van Marcel Mariën, en de briefwisseling, foto’s, boeken en objecten in verband met de surrealistische beweging in België die ze bezat, te bewaren en voor iedereen toegankelijk te maken.

Om haar nagedachtenis te eren, wordt de Prijs Jacqueline Nonkels jaarlijks toegekend aan elke natuurlijke en rechtspersoon die met succes bijdraagt tot de kennis, bescherming, restauratie, conservatie en valorisatie van het surrealistische erfgoed in België.

De Prijs is onlangs toegekend aan de Stichting Marcel Mariën, voor de online ‘catalogue raisonnée’ (beredeneerde catalogus) van het oeuvre van de kunstenaar, die vanaf 29 april 2020 beschikbaar zal zijn.