"Le Bruxelles des Cités obscures"

16 februari 2014

In het kader van de tentoonstelling ‘Het Tijdperk van de Steden, Schenking François Schuiten’, spreekt Alexandra Rolland, doctor in de Kunstgeschiedenis en directrice van het Huis Autrique, ons over het werk van de Belgische striptekenaar (voordracht in het Frans). Zij zal in het bijzonder de nauwe banden tussen Brussel en de reeks ‘De Duistere Steden’ belichten.

Reserveren kan op het nummer 02/770.53.33 of via mail [email protected]