De Schat van Oignies onthult zijn geheimen

22 november 2018

Internationale aandacht voor de Schat van Oignies, dankzij verschillende acties die de Koning Boudewijnstichting ondernam of steunde. Een tentoonstelling en twee colloquia getuigen hiervan!

Sinds de 13e eeuwse Schat van Oignies door de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen werd toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting, werden er verschillende acties ondernomen om de Schat te onderzoeken, ontsluiten en valoriseren. Daardoor kreeg de Schat grote internationale aandacht.

Het Fonds Professor Jean-Jacques Comhaire, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunde het CROMIOSS-project financieel. Dat maakte een grondige studie mogelijk van de beenderen van Jacques de Vitry, maar ook van zijn perkamenten mijter en de met gouddraad geborduurde mijter. Deze multidisciplinaire studie deed zowel een beroep op menswetenschappen als op exacte wetenschappen. Doel is om onze kennis te verdiepen over de stukken van de Schat van Oignies en over bisschop Jacques de Vitry, die gefascineerd was door Marie d’Oignies en in 1240 begraven werd in de priorij van Oignies. Ook al staat het nog niet 100 % vast dat Jacques de Vitry de mijters daadwerkelijk heeft gedragen, toch kunnen we vandaag met zekerheid stellen dat geen enkel element het tegendeel bewijst. Op basis van vergelijkende analyses van het DNA en de conclusies van de studie kon er, bij wijze van ludiek experiment, een driedimensionale gezichtsreconstructie gemaakt worden van Jacques de Vitry. Zo worden de resultaten van het onderzoek toegankelijker gemaakt voor het grote publiek.

Het CROMIOSS-project wordt voorgesteld op de tentoonstelling in het TreM.a.: “Move-Remove. Topstukken en beschermde Schatten”, die voor het eerst beschermde kunstwerken verzamelt zowel uit Vlaanderen als uit Wallonië. Ze laat de bezoeker de rijkdom van ons cultureel erfgoed ontdekken en maakt hem tegelijk warm voor de studie, bescherming en waardering ervan.

Voor de allereerste keer krijgt het grote publiek in het TreM.a. ook de kans om de inhoud te ontdekken van de reliekhouder van de rib van de heilige Petrus, een topstuk van de beroemde Schat van Oignies. Die vormde het onderwerp van een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Oxford.

Colloquia:

Colloquium “Labs, Art and Relics”
Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseert de Archeologische Vereniging van Namen op 22 en 23 november 2018 een internationaal colloquium in de Koninklijke Bibliotheek van België, om de resultaten van het CROMIOSS-project voor te stellen. link

International Medieval Congress
Ook het 'International Medieval Congress', georganiseerd door de universiteit van Leeds (UK) van 1 tem 4 juli 2019, is ditmaal gewijd aan de Schat van Oignies. Sprekers voor dit internationale colloquium kunnen zich nu aanmelden.

Praktisch:

“Move-Remove. Topstukken en beschermde Schatten”
TreM.a – Musée des Arts anciens du Namurois
Hôtel de Gaiffier d'Hestroy, Rue de Fer 24, 5000 Namen
Nog tot 11 februari 2019 Ma-Zo: 10 tot 18 u.