De collectie Fill-Trevisiol in Musée L

18 februari 2020

De tentoonstelling “Archieven en objecten: archeologen aan de slag” dompelt ons onder in de geschiedenis van de archeologie, met als leidraad de notaboekjes van twee belangrijke archeologen. Ze loopt nog tot 17 mei 2020. 

Deze tentoonstelling in Musée L vertelt ons meer over de geschiedenis van de archeologie, niet alleen aan de hand van terreinopgravingen, maar ook door ons een blik te gunnen achter de schermen van de analyses die na de opgravingen gebeuren in laboratoria en universiteiten. De tentoonstelling schetst de evolutie van de archeologie tussen het einde van de 19de eeuw en het midden van de 20ste eeuw, en laat ons de tijdens de opgravingen gevonden voorwerpen en de archieven zien, om de rol van archieven te belichten in deze polyvalente discipline. 

De tentoonstelling laat ons ook kennismaken met de leefwereld van twee belangrijke archeologen. De archieven, notaboekjes en archeologische artefacten van professor Jan Doresse (1917-2007) brengen ons naar oude koptische kloosters. Verschillende koptische weefsels uit de collectie Fill-Trevisiol zijn hier te bewonderen, om de artistieke productie uit die tijd te illustreren, naast andere objecten uit deze beschaving, zoals afdrukken en olielampen. Kanunnik René Maere (1867-1950) van zijn kant exploreerde begin 20ste eeuw de romeinse catacomben en maakte een honderdtal afdrukken van oudchristelijke inscripties. 

De collectie Fill-Trevisiol werd in 2015 aan de Koning Boudewijnstichting geschonken door Maria Luise Fill en Robert Trevisiol, om dit uitzonderlijke ensemble te bewaren en te valoriseren. Ze bevat meer dan 200 Egyptische weefsels uit de 2de tot de 10de eeuw. We vinden hier ook fragmenten van kledingstukken, vooral van tunica’s, en woningtextiel, zoals kussenslopen, wandbekleding en tafelkleden.  

Praktisch
Archieven en objecten: archeologen aan de slag” 
Musée L
Place des Sciences 3 - Bus L6.07.01
1348 Louvain-la-Neuve
Van 19 februari 2020 tot 17 mei 2020