Bescherming filmerfgoed

2 oktober 2017

Het Fonds Myriam Garfunkel werd in 1997 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting, ter nagedachtenis van Myriam Garfunkel, een jonge filmrecensente. Het zet zich in voor de bescherming, waardering en restauratie van oude en historisch waardevolle films.

Op 7 oktober wordt het Fonds Myriam Garfunkel in de bloemetjes gezet door de Cinematek. Een blijk van erkenning voor 20 jaar steun bij de restauratie van oude films. Iedereen is welkom op deze avond!

Praktische info:
Hikayt Bilad Allah
Zaterdag 7 oktober om 19.00 u.
Cinematek
Baron Hortastraat 9
1000 Brussel