20 jaar filantropisch engagement in het Luikse

8 mei 2024

Op 25 april 2024 mocht het Fonds David-Constant in het Museum voor het Openbaar Vervoer van Wallonië in Luik 20 kaarsjes uitblazen. De gelegenheid bij uitstek om dit Fonds en de projecten die het steunt in de kijker te plaatsen. Een mooi voorbeeld van lokale filantropie!

Het Fonds David-Constant

Het Fonds David-Constant werd opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting volgens de laatste wilsbeschikking van mevr. Simone David-Constant, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik (overleden op 15 oktober 2003). Naast projecten die het Luikse erfgoed beschermen en valoriseren, ondersteunt het Fonds ook de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de ULg en initiatieven voor kansarme kinderen in het Luikse. Het Fonds David-Constant ondersteunt bovenal organisaties bij de opstart van nieuwe ambitieuze en innovatieve projecten die een maximale impact en een ‘hefboomeffect’ beogen.

Aanzienlijke financiële middelen

Elk jaar kent het Fonds voor € 450.000 aan steun toe, waarvan € 150.000 voor de conservatie, restauratie en valorisatie van markante elementen van het Luikse erfgoed. Zo heeft het Fonds al bijna 170 dergelijke projecten ondersteund, goed voor een budget van bijna € 3.000.000!

Markante elementen van het Luikse erfgoed

Een van de gesteunde projecten is de restauratie van het glasraam van Léon d’Oultres in de Sint-Pauluskathedraal (in samenwerking met andere Fondsen die de Koning Boudewijnstichting beheert). Ook de restauratie van het hoofdaltaar van de Sint-Martinusbasiliek en dat van de Sint-Catharinakerk werden door het Fonds David-Constant gesteund. Een ander voorbeeld is de wondermooie restauratie van de decoratie in de grote salons van de Société Littéraire. De muren en plafonds, een realisatie van Joseph Carpay, die zich had onderscheiden met de decoratie van verschillende gebouwen in Luik en in Frankrijk (waaronder de salons van het Provinciaal Paleis, kerken, kastelen, de opera van Parijs en het theater van Marseille), werden zo in hun oude glorie hersteld.

Een jaarlijkse projectoproep

Elk jaar rond half september lanceert het Fonds David-Constant een projectoproep aan musea, kerkfabrieken en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed in Luik. Geïnteresseerden vinden alle actuele informatie over deze projectoproep op de website van de Koning Boudewijnstichting en op de erfgoedwebsite van het programma ‘Erfgoed en Cultuur’.

Een Fonds met oog voor de toekomst

Het Fonds David-Constant wil hernieuwde en nieuwe samenwerkingen met andere filantropische actoren aangaan om de impact van de toegekende steun te maximaliseren. Bovendien overweegt het Fonds om zijn thema’s in de toekomst open te breken, als bewijs dat het in staat is om zich aan te passen aan de noden van deze tijd.