Een uniek Luiks glas-in-loodraam in ere hersteld

24 september 2015

De Sint-Pauluskathedraal in Luik is een beschermd monument, dankzij haar grote artistieke, archeologische en historische waarde. Ze staat ook op de lijst van uitzonderlijk erfgoed van het Waalse Gewest. De kathedraal bevat zes 16e-eeuwse glas-in-loodramen: vijf in de apsis van het koor en één – het glas-in-loodraam van Léon d’Oultres – in het zuidelijke transept. Dat laatste wordt beschouwd als één van de mooiste van België. Het werd in 1530 geschonken door kanunnik Léon d’Oultres, proost van de collegekerk Sint-Paulus, en beeldt de Kroning van de Maagd Maria uit. Ook kanunnik d’Oultres, Sint-Paulus, patroonheilige van de collegekerk, en Sint-Lambrecht, patroonheilige van het diocees, staan erop afgebeeld. De architecturale structuur van het onderste gedeelte doet nog gotisch aan, terwijl de decoratie in renaissancestijl is, een modetrend die was komen overwaaien uit Italië. Typisch voor deze weelderige achtergrond zijn de “horror vacui” (afkeer van leegte), de voorkeur voor felle kleuren en de rijke materialen. Na een eerste restauratie in de 19e eeuw raakte het glas-in-loodraam zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nadien werd het in bewaring gegeven en kreeg het pas 30 jaar later zijn vroegere luister terug. In januari 2014 kon de conservatie-restauratie van het glasraam van Léon d’Oultres aangekondigd worden, dankzij een samenwerkingsverband tussen verschillende mecenassen. Nu het gerestaureerde werk is teruggeplaatst, zal de kathedraal opnieuw het schitterende schrijn zijn dat de rijke geschiedenis van het glas-in-loodraam schetst van de 16de eeuw tot vandaag. Ook de nieuwste, resoluut moderne creaties van de kunstenaars Kim En Joong en Gottfried Honegger zijn er te bewonderen. Dit restauratieproject kreeg de steun van een belangrijke privémecenas en van meerdere Fondsen die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting: het Fonds Richard Forgeur voor de stenen omkadering van het glas-in-loodraam, het Fonds Baillet Latour voor het glasraam zelf, en het Fonds David-Constant voor het ontwerp van een plaat die uitleg bevat over alle glas-in-loodramen van de kathedraal en de restauratie van het glasraam van Léon d’Oultres in de kijker plaatst. Een publicatie volgt in de loop van 2016.