Andere steunmaatregelen

Ondersteuning kan ook van niet-financiële aard zijn. Denk maar aan materiele steun, aan het samenbrengen van partijen of aan advies, begeleiding of vorming. Misschien bent u op zoek naar een geschikte ruimte? Of naar een kunstwerk dat u tijdelijk kan lenen voor de realisatie van uw sociaal-cultureel project.  

Jonge, talentvolle muzikanten

Om de carrière van jonge, talentvolle muzikanten de boost te geven die ze nodig hebben om hun carrière naar een internationaal topniveau te tillen, leent het Fonds Strings for Talent hen een viool, altviool of cello uit. 

Onderdak voor uw project

Bent u voor uw instelling of project in de cultuursector op zoek naar een lokaal of geschikte ruimte? Enkele van onze mecenaatsfondsen stellen een ruimte ter beschikking waarvoor uw project misschien in aanmerking kan komen, zoals bv het atelier-huis van Armand Rassenfosse in Luik.

Historisch gebouw

Hebt u voor uw historisch gebouw of culturele site nood aan knowhow, advies of ondersteuning? Dan kan u bij het Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed terecht voor logistieke steun. Het Fonds verleent steun aan eigenaars van geklasseerd, of historisch/artistiek belangrijk, erfgoed dat publiek toegankelijk is, voor onderhouds- en restauratiewerken. Het geeft geen financiële steun, maar heeft tot doel het mecenaat te vergemakkelijken en aan te moedigen. Zo biedt het een kwaliteitslabel aan dat vertrouwen schept bij potentiële mecenassen. Giften die door de eigenaar verzameld zullen worden, zijn via dit instrument ook fiscaal aftrekbaar. Er is een projectoproep voor organisaties en een projectoproep voor individuen. 

Kennisontwikkeling tuinlandschap

Volgt u een opleiding als landschapsarchitect, tuinarchitect of tuinier en wilt u uw kennis verder verdiepen? Contacteer ons dan zeker om uw project of stagevoorstel te bespreken.

Erfgoedonderzoek

Bent u op zoek naar een erfgoedobject of kunstwerk om uw thesis, scriptie of doctoraatsonderzoek aan te wijden? Misschien dat u één van de (kunst)werken uit de collectie van de Koning Boudewijnstichting wel een interessante match is. Aarzel niet om ons hierover te contacteren.

Tentoonstelling of kunstproject

Ook onze collectie staat ter uw beschikking! Plant u een tijdelijke tentoonstelling en zou u hiervoor een kunstwerk, object of document willen uitlenen? Ziet u het groots, of hebt u slechts weinig financiële middelen ter beschikking? Wordt het een vernieuwende tentoonstelling of eerder een sociaal project? Een samenwerking kan steeds bekeken worden. Bekijk het overzicht van onze collectie, dien een bruikleenaanvraag in, of contacteer ons om uw project te bespreken.

Sociaal-culturele projecten

Uw sociale instelling opluisteren met kunstwerken? Kunst inzetten voor sociaal werk? Ook dat is mogelijk! Contacteer ons om de mogelijkheden samen te bekijken.