Een mecenaatsactie opzetten

Giften en mecenaat kunnen bijdragen tot de financiering van uw cultureel project, erfgoedproject of kunstproject. Bij de Koning Boudewijnstichting bestaan er verschillende mogelijkheden en instrumenten om voor uw organisatie of project van algemeen nut een fondsenwervingsactie op poten te zetten. Door hiervan gebruik te maken, krijgt uw project meer zichtbaarheid en erkenning, kunnen schenkers er gerust in zijn dat het geld goed besteed zal worden en genieten ze van een fiscaal voordeel.  

Culturele Mecenaatsrekening - Museum

Uw vereniging of organisatie beheert een openbare erfgoedcollectie in België, dat toegankelijk is voor het publiek, en heeft een project dat het valoriseren van deze collectie beoogt. Het project moet binnen een duidelijke tijdspanne en budget gerealiseerd worden. U beschikt nog niet over de nodige financiële middelen voor deze herwaardering en wil dus geld inzamelen om dat specifiek project te realiseren.  

Culturele Mecenaatsrekening voor de podiumkunsten

Uw vereniging of organisatie, gelinkt aan de podiumkunsten, heeft een creatief of innovatief project, ten dienste van de samenleving. Het project moet binnen een duidelijke tijdspanne en budget gerealiseerd worden. U beschikt nog niet over de nodige financiële middelen en wil dus geld inzamelen om dat specifiek project te realiseren.   

Voor onroerend cultureel erfgoed

Het Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed heeft tot doel mecenaat te vergemakkelijken en aan te moedigen voor publiek toegankelijke monumenten, sites, architecturale ensembles en onroerend erfgoed in België of Europa, met speciale aandacht voor erfgoed dat door de bevoegde overheid beschermd wordt. Er is een projectoproep voor individuen en projectoproep voor organisaties

Voor restauratie van orgels

Het Fonds Organum Novum is een instrument dat ter beschikking gesteld wordt voor fondsenwerving in het kader van de restauratie van orgels in België en Europa. Er wordt ook logistieke steun verleend. De projectoproep wordt gelanceerd in november en sluit rond midden mei. 

Projectrekening

VZW’s, feitelijke verenigingen, lokale overheden… kunnen op een projectrekening geld inzamelen om een specifiek project te financieren.  

Fonds ‘Vrienden van’

Samen met een aantal sympathisanten wilt u een organisatie duurzaam ondersteunen. Via een Fonds ‘Vrienden van’ zamelt u geld in en beslist u welke projecten van de organisatie steun krijgen.   

Indien u zelf - eventueel samen met anderen - financiële middelen ter beschikking wil stellen voor een welbepaald doel of project, kan u via de Koning Boudewijnstichting ook een Schenkerskring, Streekfonds, Fonds op naam, Bedrijfsfonds of Charity account oprichten.