Financiële steun: valorisatie & promotie

Heeft u een project om ons patrimonium te valoriseren, in het daglicht te stellen, toegankelijk te maken of te ontsluiten? Wil u uw carrière als organist of muzikant verder uitbouwen of promoten? Op deze pagina vindt u een aanzet van een lijst van Fondsen waarvoor uw project in aanmerking zou kunnen komen. Deze Fondsen steunen projecten financieel of geven erkenning door het uitreiken van een geldelijke prijs.

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché

Voor Belgische musea: dit Fonds steunt de aankoop, conservatie, restauratie, publicatie en ontsluiting van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode. De maximale steun bedraagt € 150.000. De oproep wordt jaarlijks eind februari gelanceerd en loopt af in september.

Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smet

Dit Fonds steunt de aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties. Het Fonds kan jaarlijks een budget van €20.000 a €25.000 vrijmaken.  

Prijs Jacqueline Nonkels

Het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels zet zich in voor het behoud en de ontsluiting van het Belgisch surrealistisch erfgoed. Jaarlijks rijkt het de Prijs Jacqueline Nonkels uit (€5.000), die ondermeer toegekend kan worden aan restauratie- of conservatieprojecten van documenten en kunstwerken van Belgische surrealisten. Er is een oproep voor individuen en een oproep voor organisaties. De oproep wordt eind februari gelanceerd en loopt tot eind van de maand november. 

Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse

Dit Fonds werd opgericht om bij jongeren tussen 12 en 18 jaar belangstelling op te wekken voor de Belgische kunst en geschiedenis en hen aan te zetten om onze musea of andere artistiek of historisch interessante plekken in ons land te bezoeken. Het Fonds lanceert jaarlijks een projectoproep om een of meerdere creatieve en originele projecten te bekronen. Het wil jongeren (max. 25 jaar oud) actief laten deelnemen aan dit initiatief door hen een project te laten bedenken dat andere jongeren naar de musea kan leiden. De prijs bedraagt maximum €10.000.  De projectoproep wordt in september gelanceerd en loopt tot midden maart.

Prijs Hubert Schoonbroodt

Een tweejaarlijkse prijs twv €4.500 voor een jonge, beloftevolle organist (max 35 jaar), om zijn internationale carrière verder uit te bouwen. De projectoproep wordt om de twee jaar gelanceerd in september en sluit af rond eind maart.   

Fonds Marie-Jeanne Dauchy

Het Fonds kan geconsulteerd worden voor de bewaring, conservatie, bescherming, restauratie en valorisatie van het Brussels cultureel patrimonium.

Fonds Jacques en Christiane Barbazon

Dit Fonds steunt projecten in de provincie Namen met als doel het lokaal en cultureel erfgoed te bewaren, valoriseren en promoten; in het bijzonder in de gemeenten Beauraing, Bièvre, Gedinne en Vresse-sur-Semois. Wanneer een werk gerestaureerd wordt in het kader van dit Fonds kan er eventueel ook een budget toegekend worden voor valorisatieprojecten mbt het gerestaureerd werk. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds David-Constant

Dit Fonds steunt de conservatie, de restauratie en de ontsluiting van het Luiks patrimonium. Jaarlijks lanceert het Fonds een oproep (in het FR) rond half september en kan het projecten steunen voor een totaalbedrag van € 100.000.  

Prix Robert Beaujean

Het Fonds Robert Beaujean kent jaarlijks een prijs twv €2.500 toe aan de auteur van een waardevolle Waalse geschiedkundige of archeologische publicatie. De oproep wordt eind februari gelanceerd en loopt rond midden oktober af. Er is een projectoproep voor individuen (in het FR) en een projectoproep voor organisaties. 

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.