Financiële steun: roerend erfgoed

Bent u op zoek naar steun voor uw project rond roerend erfgoed? De Koning Boudewijnstichting beschikt over verschillende Fondsen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel en organisaties of individuen financieel ondersteunen. Als uw project aansluit bij het doel van het Fonds, kan het in aanmerking komen voor een financiering. Hieronder vindt u een aanzet van een lijst van Fondsen die relevant zijn voor projecten rond roerend erfgoed.  

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché

Voor Belgische musea: dit Fonds steunt de aankoop, conservatie, restauratie, publicatie en ontsluiting van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode. De maximale steun bedraagt €150.000. De projectoproep wordt jaarlijks in januari gelanceerd en loopt rond midden oktober af.

Erfgoedfonds

Het Erfgoedfonds koopt kunstwerken, documenten en erfgoed aan die een bijzondere betekenis hebben voor ons Belgisch erfgoed. De aangekochte werken worden in langdurige bruikleen gegeven aan Belgische musea en openbare instellingen, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. Het Erfgoedfonds heeft een jaarlijks aankoopbudget van ongeveer €750.000. 

Fonds Jacques Bollens

Organisaties of individuen kunnen beroep doen op dit Fonds voor de restauratie of conservatie van kunstwerken op papier of perkament uit Belgische openbare collecties. Het kan daarbij gaan om bv tekeningen, grafische kunstwerken, schilderijen op papier, collages, aqauarellen, mniaturen…Speciale aandacht gaat naar dossiers die een link hebben met de actualiteit (tentoonstelling, onderzoek,...). De maximale steun bedraagt €12.000. De oproep wordt jaarlijks in januari gelanceerd en loopt af rond midden november. Er is een projectoproep voor individuen en een projectoproep voor organisaties.  

Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smet

Dit Fonds steunt de aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties.  

Fonds Professor Jean-Jacques Comhaire

Projectoproep voor onderzoekers, universiteiten en de eigenaars/beheerders van belangrijke getuigen van ons verleden. Het Fonds steunt de toepassing van de archeometrie in de archeologie, de kunstgeschiedenis en de architectuur. Deze archeologische wetenschap past natuurwetenschappelijke methodes en technieken toe om archeologische vondsten, kunstvoorwerpen of architectuurelementen te onderzoeken en te dateren. Het project moet uitmonden in een publicatie (op papier of digitaal) en/of een restauratiebehandeling. Het Fonds kan een steun van maximum €60.000 toekennen. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt tot midden november.  

Prijs Jean-Jacques Comhaire

De jaarlijkse prijs (€5.000) wordt uitgereikt aan een jonge, Belgische onderzoeker (max 35 jaar), voor een innoverend project dat nieuwe perspectieven opent op het gebied van de archeometrie. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt tot midden november. 

Fonds René Carcan

Het Fonds wil de graveerkunst promoten. Tweejaarlijks lanceert dit Fonds de ‘Internationale Prijs voor Grafische Kunsten René Carcan’. De wedstrijd richt zich tot grafische kunstenaars en studenten gravure, van alle nationaliteiten en zonder leeftijdsgrens. De ingezonden werken worden tentoongesteld en vier prijzen worden aan de geselecteerde laureaten uitgereikt. De Publieksprijs betreft een ereprijs zonder geldelijke beloning, toegekend aan de kunstenaar die de meeste stemmen ontvangt van de internetgebruikers. De overige prijzen variëren tussen €5.000 en €2.000. De projectoproep wordt gelanceerd in september en loopt af in februari.  

Prijs Jacqueline Nonkels

De Prijs Jacqueline Nonkels (€5.000) wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie en een individu voor hun bijdrage aan de kennis, bescherming, restauratie, conservatie en ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond eind oktober af. Er is een projectoproep voor individuen en een projectoproep voor organisaties.

Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse

Dit Fonds werd opgericht om bij jongeren tussen 12 en 18 jaar belangstelling op te wekken voor de Belgische kunst en geschiedenis en hen aan te zetten om onze musea of andere artistiek of historisch interessante plekken in ons land te bezoeken. Het Fonds lanceert jaarlijks in september een projectoproep om een of meerdere creatieve en originele projecten te bekronen. Het wil jongeren (max. 25 jaar oud) actief laten deelnemen aan dit initiatief door hen een project te laten bedenken dat andere jongeren naar de musea kan leiden. De prijs bedraagt maximum €10.000.  

Platform voor Opleiding en Talent

Het Platform van Sofina lanceert jaarlijks een oproep om de opleiding van jonge talentvolle Belgische ambachtslieden in erfgoedberoepen te ondersteunen en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen bij de beste professionals van hun discipline. De beurzen worden toegekend voor stages of opleidingsprojecten in het buitenland, op basis van het reële kostenplaatje en bedragen maximum €10.000 euro per beurs. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond eind augustus af. 

Fonds René en Karin Jonckheere

Jaarlijks lanceert het Fonds een oproep voor de bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis van het woord; het richt zich vooral tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten. Projecten die rekening houden met de actualiteit vormen een pluspunt. Aan het project kan tot €60.000 toegekend worden. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond midden oktober af. Er is een projectoproep voor individuen en een projectoproep voor organisaties

Fonds David-Constant

Dit Fonds steunt de conservatie, de restauratie en de ontsluiting van het Luiks patrimonium. Het Fonds lanceert jaarlijks een projectoproep (in het FR) rond half september, die midden februari afloopt en waarvoor het een budget van €100.000 ter beschikking heeft.  

Fonds Pierre François Tilmon

Dit Fonds steunt de aankoop, conservatie en restauratie van cultureel erfgoed in de Naamse musea. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds Jacques en Christiane Barbazon

Dit Fonds steunt projecten in de provincie Namen met als doel het lokaal en cultureel erfgoed te bewaren, valoriseren en promoten; in het bijzonder in de gemeenten Beauraing, Bièvre, Gedinne en Vresse-sur-Semois. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds Claire et Michel Lemay

Dit Fonds werd opgericht ter ondersteuning van vernieuwende en spraakmakende projecten in Doornik en Picardisch Wallonië, die liefst erfgoed, cultuur en economie combineren en bijdragen tot de uitstraling en ontwikkeling van deze streek. Het kan jaarlijks projecten tot €200.000 steunen. Het Fonds lanceert jaarlijks 2 projectoproepen, die rond midden april en eind oktober aflopen. 

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.