Financiële steun: restauratie & conservatie

Hebt u een restauratie- of conservatieproject en bent u op zoek naar aanvullende financiering om dit project te realiseren? Hieronder vindt u een aanzet van een lijst van Fondsen die relevant kunnen zijn voor uw project.

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché

Voor Belgische musea: dit Fonds steunt de conservatie en restauratie van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode. De maximale steun bedraagt €150.000. De oproep wordt eind februari gelanceerd en loopt af in september. 

Fonds Jacques Bollens

Organisaties of individuen kunnen beroep doen op dit Fonds voor de restauratie of conservatie van kunstwerken op papier of perkament uit Belgische openbare collecties. Het kan daarbij gaan om bv tekeningen, grafische kunstwerken, schilderijen op papier, collages, aquarellen, miniaturen…Speciale aandacht gaat naar dossiers die een link hebben met de actualiteit (tentoonstelling, onderzoek,...). De maximale steun bedraagt €12.000. De projectoproep wordt telkens in februari gelanceerd en loopt af in de loop van de maand mei. 

Fonds René en Karin Jonckheere

Jaarlijks lanceert dit Fonds een oproep voor de bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis van het woord; het richt zich vooral tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten. Projecten die rekening houden met de actualiteit vormen een pluspunt. Aan het project kan tot €60.000 toegekend worden. De oproep wordt eind februari gelanceerd en loopt af in de loop van de maand september. 

Prijs Jacqueline Nonkels

Het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels zet zich in voor het behoud en de ontsluiting van het Belgisch surrealistisch erfgoed. Jaarlijks rijkt het de Prijs Jacqueline Nonkels uit (€5.000), die ondermeer toegekend kan worden aan restauratie- of conservatieprojecten van documenten en kunstwerken van Belgische surrealisten. Er is een oproep voor individuen en een oproep voor organisaties. De oproep wordt eind februari gelanceerd en loopt tot eind van de maand november. 

Steunfonds Hoboken

Het Steunfonds Hoboken wil het bouwkundig erfgoed in Antwerpen beschermen en richt zich prioritair tot het kerkelijk erfgoed in Hoboken en in het bijzonder tot de O.L.V.-Geboortekerk in Hoboken. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. 

Fonds Richard Forgeur

Het Fonds steunt eigenaars van een onroerend goed in de provincie Luik, dat geklasseerd is of van bijzonder belang, en kan tussenkomen in de restauratiekosten. Het kan gaan om een gebouw, maar ook om een deel van een gebouw of om zijn decoratieve elementen. Jaarlijks wordt er rond half september een oproep (in het FR) gelanceerd, die afloopt in de loop van de maand januari. Het Fonds beschikt over een jaarlijks budget van €130.000.  

Fonds David-Constant

Voor musea, kerkfabrieken en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het behoud van roerend cultureel erfgoed. Dit Fonds steunt de conservatie, restauratie en ontsluiting van het Luiks patrimonium. De oproep (in het FR) wordt elk jaar rond half september gelanceerd en sluit af rond midden februari. Het jaarlijks budget bedraagt €100.000.  

Fonds Jacques en Christiane Barbazon

Dit Fonds steunt projecten in de provincie Namen met als doel het lokaal en cultureel erfgoed te bewaren, valoriseren en promoten; in het bijzonder in de gemeenten Beauraing, Bièvre, Gedinne en Vresse-sur-Semois. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds Pierre François Tilmon

Dit Fonds steunt de conservatie en restauratie van cultureel erfgoed in de Naamse musea. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds Marie-Jeanne Dauchy

Het Fonds kan ingeschakeld worden voor de bewaring, conservatie, bescherming, restauratie en valorisatie van het Brussels cultureel patrimonium.  

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.