Financiële steun: onderzoek

Hebt u een onderzoeksproject en bent u op zoek naar aanvullende financiering om dit project te realiseren? Of kan u een duwtje in de rug gebruiken en zou een geldelijke prijs welkom zijn? Hieronder vindt u een aanzet van een lijst van Fondsen die relevant kunnen zijn voor uw project.  Deze Fondsen steunen projecten financieel of geven erkenning door het uitreiken van een geldelijke prijs.

Fonds Professor Jean-Jacques Comhaire

Projectoproep voor onderzoekers, universiteiten en de eigenaars/beheerders van belangrijke getuigen van ons verleden. Het Fonds steunt de toepassing van de archeometrie in de archeologie, de kunstgeschiedenis en de architectuur. Deze archeologische wetenschap past natuurwetenschappelijke methodes en technieken toe om archeologische vondsten, kunstvoorwerpen of architectuurelementen te onderzoeken en te dateren. Het project moet uitmonden in een publicatie (op papier of digitaal) en/of een restauratiebehandeling. Het Fonds kan een steun van maximum €60.000 toekennen. De oproep wordt jaarlijks in januari gelanceerd en loopt af rond midden november.

Prijs Jean-Jacques Comhaire

De jaarlijkse prijs (€5.000) wordt uitgereikt aan een jonge, Belgische onderzoeker (max 35 jaar), voor een innoverend project dat nieuwe perspectieven opent op het gebied van de archeometrie. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt af rond midden november. 

Prijs Jacqueline Nonkels

Het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels zet zich in voor het behoud en de ontsluiting van het Belgisch surrealistisch erfgoed. Jaarlijks rijkt het de Prijs Jacqueline Nonkels uit (€5.000), die toegekend kan worden aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, zelfs gedeeltelijk, een succesrijke bijdrage levert tot de kennis en de ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België. Er is een oproep voor individuen en een oproep voor organisaties. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt tot de 2de helft van de maand oktober. 

Prix Robert Beaujean

Het Fonds Robert Beaujean kent jaarlijks een prijs twv €2.500 toe aan de auteur van een waardevolle Waalse geschiedkundige of archeologische publicatie. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond eind oktober af. Er is een projectoproep voor individuen (enkel in het FR) en projectoproep voor organisaties (enkel in het FR). 

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.