Financiële steun: muziek & cultuur

Bent u op zoek naar financiële middelen of een beurs voor uw muzikaal of cultureel project of voor uw project rond muzikaal erfgoed ? De Koning Boudewijnstichting beschikt over verschillende Fondsen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel en organisaties of individuen financieel ondersteunen. Als uw project aansluit bij het doel van het Fonds, kan het in aanmerking komen voor een financiering of steun. Hieronder vindt u een aanzet van een lijst van Fondsen die relevant zijn voor projecten rond muziek, cultuur of muzikaal erfgoed.  

Fonds Fravanni

De doelstelling van het Fravanni Fonds is om jonge mensen met een uitgesproken muzikaal talent aan te moedigen, opdat ze hun potentieel ten volle kunnen ontplooien en benutten. Het Fonds stelt een jaarlijks budget van €10.000 ter beschikking voor de toekenning van een of meerdere beurzen die zich op de specifieke noden van de student richten. Het kan vb gaan om financiële steun voor hun studies tot een goed einde te brengen, voor hun talent te promoten door bv een CD op te nemen of te promoten of een eerste concert te organiseren etc. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Prijs Hubert Schoonbroodt

Een tweejaarlijkse prijs twv €4.500 voor een jonge, beloftevolle organist (max 35 jaar), om zijn internationale carrière verder uit te bouwen. De projectoproep wordt om de twee jaar gelanceerd in september en loopt af rond eind maart.

Erfgoedfonds

Het Erfgoedfonds koopt betekenisvolle werken en getuigenissen voor ons Belgisch erfgoed aan om ze te behouden voor de toekomstige generaties en ze voor iedereen toegankelijk te maken in Belgische musea of openbare instellingen. Zo werden ook reeds muziekinstrumenten, partituren, muzikale archieven of collecties aangekocht. Aanvragen tot aankoop kunnen komen van beheerders van openbare verzamelingen, maar ook van particulieren. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds Claire et Michel Lemay

Dit Fonds werd opgericht ter ondersteuning van vernieuwende en spraakmakende projecten in Doornik en Picardisch Wallonië, die liefst erfgoed, cultuur en economie combineren en bijdragen tot de uitstraling en ontwikkeling van deze streek. Het Fonds kan jaarlijks projecten tot €150.000 steunen. De projectoproep wordt in april gelanceerd en loopt rond midden oktober af.

Fonds Sillon d'Art

Het doel van het Fonds Sillon d’Art is de promotie van culturele en artistieke activiteiten in de provincie Luxemburg. Het wil vooral culturele, artistieke en muzikale activiteite bevorderen of ontwikkelen in Maboge, in de gemeente van La Roche-en-Ardenne en omstreken. Het Fonds kan verschillende initiatieven ondersteunen, zoals koren, muziekgroepen en initiatieven op het gebied van literaire, beeldende of grafische kunst. De projectoproep wordt tweejaarlijks gelanceerd. De volgende oproep wordt normaalgezien in september 2021 geopend en afgesloten in februari 2022. De maximale steun bedraagt €3.000.  

Fonds Strings for Talent

Enkele Fondsen geven geen financiële steun, maar helpen wel op een andere manier. Om de carrière van jonge, talentvolle muzikanten de boost te geven die ze nodig hebben om hun carrière naar een internationaal topniveau te tillen, leent het Fonds Strings for Talent hen een viool, altviool of cello uit. 

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.