Financiële steun: educatie

Hebt u een project rond kunst- en cultuureducatie? Bent u een ambachtsman/vrouw of muzikant en wilt u uw talenten verder ontwikkelen? Op deze pagina vindt u een aanzet van een lijst van Fondsen die projecten rond educatie financieel kunnen steunen.  

Platform voor Opleiding en Talent

Jaarlijks lanceert het Platform van Sofina een oproep om de opleiding van jonge talentvolle Belgische ambachtslieden in erfgoedberoepen te ondersteunen en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen bij de beste professionals van hun discipline. De beurzen worden toegekend voor stages of opleidingsprojecten in het buitenland en bedragen maximum € 10.000 euro per beurs. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond eind augustus af.  

Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse

Dit Fonds werd opgericht om bij jongeren tussen 12 en 18 jaar belangstelling op te wekken voor de Belgische kunst en geschiedenis en hen aan te zetten om onze musea of andere artistiek of historisch interessante plekken in ons land te bezoeken. Het Fonds lanceert jaarlijks een projectoproep om een of meerdere creatieve en originele projecten te bekronen. Het wil jongeren (max. 25 jaar oud) actief laten deelnemen aan dit initiatief door hen een project te laten bedenken dat andere jongeren naar de musea kan leiden. De prijs bedraagt maximum €10.000. De oproep wordt gelanceerd in september en loopt af rond midden maart.  

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.