Financiële steun: bouwkundig & onroerend erfgoed

Bent u voor de realisatie van uw project rond bouwkundig of onroerend erfgoed op zoek naar financiële middelen of een beurs? De Koning Boudewijnstichting beschikt over verschillende Fondsen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel en organisaties of individuen financieel ondersteunen. Als uw project aansluit bij het doel van het Fonds, kan het hiervoor in aanmerking komen. Hieronder vindt u een lijst van Fondsen die relevant zijn voor projecten rond bouwkundig erfgoed en onroerend erfgoed en die een geldelijke prijs uitreiken als erkenning voor uw project of uw project mee kunnen financieren.  

Louise Vanden Bulckefonds

Met de Hans Vredeman de Vriesprijs twv €7.000 steunt het Louise Vanden Bulckefonds projecten voor het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen. Het betreft restauratiewerken in historische tuinen en parken of onderdelen ervan zoals historische tuinconstructies, paviljoens, ijskelders, rotswerken, priëlen, bruggen, pergola's, waterbekkens, tuinornamentiek met erfgoedwaarde zoals tuinbeelden en tuinvazen, professionele boomverzorging, de duurzame beschutting van planten of tuinornamenten voor de winter, de heraanplanting van plantensoorten die er in het verleden aantoonbaar aanwezig geweest zijn, restauratie van historische tuin- en parkverlichtingen, enz. De oproep wordt jaarlijks in april gelanceerd en loopt af in oktober. 

Fonds Suzanne en Louise Matelart

Dit Fonds heeft als doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest openbare plaatsen – pleinen, rotonden, parken en tuinen – op te frissen en te herwaarderen door de creatie, de aanleg of de renovatie van die publieke ruimten, en door er kunstwerken te installeren die getuigen van onze rijke Belgische cultuur. Het Fonds richt zich voornamelijk tot de 19 Brusselse gemeenten en steunt projecten tot €15.000. Het kan ook een project van een buurtvereniging steunen dat ernaar streeft de levenssfeer in de wijk te verbeteren, indien dat wordt voorgesteld of goedgekeurd door de gemeentelijke overheid of de verantwoordelijke instelling. De projectoproep wordt in februari gelanceerd en loopt tot eind november af. 

Fonds Professor Jean-Jacques Comhaire

Projectoproep voor onderzoekers, universiteiten en de eigenaars/beheerders van belangrijke getuigen van ons verleden. Het Fonds steunt de toepassing van de archeometrie in de archeologie, de kunstgeschiedenis en de architectuur. Deze archeologische wetenschap past natuurwetenschappelijke methodes en technieken toe om archeologische vondsten of architectuurelementen te onderzoeken en te dateren. Het project moet uitmonden in een publicatie (op papier of digitaal) en/of een restauratiebehandeling. Het Fonds kan een steun van maximum €60.000 toekennen. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond midden november af. 

Prijs Jean-Jacques Comhaire

De jaarlijkse prijs (€5.000) wordt uitgereikt aan een jonge, Belgische onderzoeker (max 35 jaar), voor een innoverend project dat nieuwe perspectieven opent op het gebied van de archeometrie. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt tot midden november. 

Platform voor Opleiding en Talent

Jaarlijks lanceert het Platform van Sofina een oproep om de opleiding van jonge talentvolle Belgische ambachtslieden in erfgoedberoepen te ondersteunen en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen bij de beste professionals van hun discipline. De beurzen worden toegekend voor stages of opleidingsprojecten in het buitenland en bedragen maximum €10.000 per beurs. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond eind augustus af.

Steunfonds Hoboken

Het Steunfonds Hoboken wil het bouwkundig erfgoed in Antwerpen beschermen en richt zich prioritair tot het kerkelijk erfgoed in Hoboken en de O.L.V.-Geboortekerk in Hoboken. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.  

Fonds Richard Forgeur

Het Fonds steunt eigenaars van een onroerend goed in de provincie Luik, dat geklasseerd is of van bijzonder belang, en kan tussenkomen in de restauratiekosten. Het kan gaan om een gebouw, maar ook om een deel van een gebouw of om zijn decoratieve elementen. De projectoproep (in het Frans) wordt ieder jaar rond half september gelanceerd en kan projecten steunen twv €130.000. 

 

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.