Financiële steun: aankoop kunstwerk of erfgoed

Bent u als Belgisch museum of publieke instelling op zoek naar financiële middelen om een kunstwerk, collectie of erfgoedobject te verwerven? Of wilt u een collectie, archief, kunstwerk, document of andere waardevolle getuigenis van ons Belgisch erfgoed verkopen? Bekijk dan zeker onderstaande Fondsen.  

Erfgoedfonds 

Via het Erfgoedfonds zet de Koning Boudewijnstichting zich in om het Belgisch cultureel erfgoed te behouden, beschermen en promoten. Het Erfgoedfonds kan belangrijke kunstwerken, archieven en documenten, die getuigen van ons artistieke, culturele en historische erfgoed, aankopen. De aangekochte werken worden in langdurige bruikleen gegeven aan Belgische musea en openbare instellingen, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. Het Erfgoedfonds heeft een jaarlijks aankoopbudget van ongeveer €750.000.  

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché

Voor Belgische musea en culturele instellingen: dit Fonds steunt de aankoop van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode. De maximale steun bedraagt €150.000. De oproep wordt steeds in januari gelanceerd en loopt af in oktober. 

Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smet

Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties kunnen beroep doen op het Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smet voor de aankoop van kunstwerken in faience en porselein. Het Fonds kan jaarlijks een budget van €20.000 à €25.000 vrijmaken.  

Fonds Raphaël en Françoise Haeven 

Dit Fonds zorgt voor het behoud van het Belgisch historisch erfgoed, in het bijzonder via de restauratie en ontsluiting van oude objecten, zoals schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen. Het Fonds heeft een jaarlijks budget van €10.000 à €12.000 ter beschikking.

Fonds Charles Vreeken

Belgische musea die hun collectie wensen te verrijken met topstukken kunnen het Fonds Charles Vreeken aanspreken. Dit Fonds staat de Belgische musea bij door werken aan te kopen of projecten te ondersteunen die bijdragen tot hun naambekendheid.  

Fonds Marie-Jeanne Dauchy

Dit Fonds steunt de bewaring, conservatie, bescherming, restauratie en valorisatie van het Brussels cultureel patrimonium. Jaarlijks kan het een budget van €70.000 à €80.000 toekennen. 

Fonds Christian Bauwens

Het Fonds Bauwens wil een kunst- en antiquiteitencollectie uitbouwen en bekendmaken bij het publiek met de bedoeling haar in bewaring te geven in Belgische musea en instellingen.

Fonds Graaf Thierry de Looz-Corswarem

Voor de aankoop van meesterwerken bestemd voor openbare collecties, kan u beroep doen op dit Fonds.

Fonds Pierre François Tilmon

Dit Fonds steunt de Naamse musea. Ook aankopen kunnen dus in dit kader overwogen worden. Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend.

U kan via de Koning Boudewijnstichting ook zelf een mecenaatsactie opzetten om de nodige financiële middelen te verzamelen.