Siertegelpaneel in keramiek

Manufactuur Boch Frères Keramis
ca. 1910

Het Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smedt, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, heeft onlangs een siertegelpaneel in keramiek aangekocht daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Het werd geproduceerd door de manufactuur Boch Frères Keramis in La Louvière. 

Het paneel is van topkwaliteit en bestaat uit een honderdtal keramiektegels, manueel vervaardigd volgens de “cloisonné”-techniek. Elk motief is afgebakend met kleiwanden alvorens de verschillende kleuren aan te brengen. Een lang, moeilijk en delicaat proces, wat dit type paneel meteen ook duur maakte. 

Op het paneel staat een windmolen afgebeeld langs een oever met zeilboten op het water. Het dagelijks leven van vissers is een populair thema door zijn pittoreske en romantische kant, en is dan ook vaak terug te vinden bij 19de- en 20ste-eeuwse kunstenaars. De vissersboten, de vissershuisjes en de traditionele garnaalvangst langs het strand trekken toeristen aan, en Belgische maar ook buitenlandse kunstenaars. 

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel was één van de topwerken van de gebroeders Boch een identiek paneel, tot de signatuur onderaan rechts toe. Het werk krijgt vervolgens zijn plaats in de tentoonstellingszaal van de manufactuur Keramis op de Brusselse Zavel. Vermoedelijk gaat het hierbij om het exemplaar dat nu door de Koning Boudewijnstichting werd aangekocht. 

Een paneel van zo’n grote kwaliteit en omvang is zeldzaam en vormt dan ook een belangrijke aankoop voor het Fonds Marcel Van Rooy-Elise De Smedt. Dit Fonds legt zich toe op de aankoop en bewaring van kunstwerken in faience en porselein, om zo de keramiekcollecties van de Belgische musea te valoriseren. Het werk wordtin bewaring gegeven aan Keramis, het Centrum voor Keramiek van de Federatie Wallonië-Brussel, gebouwd op de site van de voormalige faiencefabriek Boch in La Louvière. 

De installatie van de Boch-keramieken in La Louvière dateert uit het midden van de 19de eeuw. In die tijd zetten de Belgische revolutie en de wijziging van de grenzen van het Groothertogdom Luxemburg de familie Boch, die tot dan toe in Septfontaines (Luxemburg) woonde, aan om een faiencefabriek te bouwen in Henegouwen. De fabriek werd Keramis gedoopt, als eerbetoon aan de Atheense keramisten, en in 1841 geopend. Dankzij haar bevoorrechte ligging en de ervaring en de gevestigde reputatie van de keramiekfabrieken Boch, kent de manufactuur algauw succes. Ze krijgt verschillende keren koninklijk bezoek en behaalt tal van onderscheidingen op internationale tentoonstellingen. 

Type: 
Siertegelpaneel in keramiek
Material / technique: 
Keramiek
Type of acquisition: 
Aankoop Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smedt
Year of acquisition: 
2020
Depository institution: 
Keramis