Romeins medaillon van keizer Constantijn de Grote

Deze zeldzame gouden Romeinse munt werd in 2016 aangekocht door het Fonds Christian Bauwens. Het betreft een zogenaamde ‘dubbele solidus’, vaak gebruikt als medaillon uitgereikt aan verdienstelijke militairen of ambtenaren. 

De voorzijde toont keizer Constantijn de Grote (regeerperiode 306-337) in militaire uitrusting. Het is echter wat op de keerzijde afgebeeld staat, wat de munt zo interessant maakt. Twee treurende Germaanse krijgers -personificaties van de stammen de Alemannen en de Franken- zitten buiten de muren van een aan een rivier gelegen Romeins fort waarin een standbeeld van de keizer bewaard wordt. Afgaand op een vierde-eeuwse lofrede op keizer Constantijn, kan gesteld worden dat deze afbeelding refereert naar de brug die Constantijn in 310 liet aanleggen over de Rijn met als doel de op de linkeroever gelegen stad Keulen en het op de rechteroever opgetrokken fort (thans de stad Deutz) met elkaar te verbinden. De aanleg van die brug versterkte de controle van de Romeinen over de Rijn aanzienlijk, essentieel in hun strijd tegen de Germanen. Het afbeelden van deze brug op de munt geeft aan hoe belangrijk de aanleg hiervan was en in welke mate deze bijdroeg tot de gloria of roem van de keizer. 

Type: 
Medaillon
Material / technique: 
Goud
Dimensions: 
3 cm (diameter); 8.97 g (gewicht)
Type of acquisition: 
Aankoop Fonds Christian Bauwens
Year of acquisition: 
2016
Depository institution: 
Koninklijke Bibliotheek, Brussel (KBR)