Processtuk met vermelding van Robert Campin

Dit manuscript op velijn is een bijzondere getuigenis: tot twee keer toe wordt in het processtuk melding gemaakt van de Doornikse schilder Robert Campin. Het document vormt een belangrijke aanvulling voor het dossier Campin, waarvan de meeste stukken verloren zijn gegaan na de brand van mei 1940.

Het gaat om een processtuk van een rechtszaak die in 1427 behandeld werd voor de rechtbank van Parijs. Robert Campin verschijnt er in het gezelschap van twee andere collega’s “pauvriseurs”. Het gaat om parochianen van de Saint-Pierre-kerk die de armentafel moeten beheren, een soort sociale actie uit die tijd. Ze staan er tegenover Arnould de Lielscamp, stalmeester-foerier van koning Karel VII. De “fourrie” was het ambt van het gebouw dat de bevoorradingen beheerde.

In die periode beleeft Doornik een gouden tijdperk, vooral op artistiek vlak. In 1427 neemt Campin ook zijn meest befaamde leerling op in zijn atelier: Rogier van der Weyden. Sinds 1423 zijn de ambachtslieden betrokken bij het bestuur van de Stad. Robert Campin had een belangrijk aandeel bij de regimewissel die toen plaatshad. Het document getuigt dus over een essentiële periode voor Doornik.

Dit processtuk werd aangekocht door het Fonds Claire et Michel Lemay en in bewaring gegeven aan het Staatsarchief van Doornik, zodat het opnieuw voor iedereen toegankelijk is. Een symbolische compensatie voor het verlies van de 600.000 chirografen die het Stadsarchief bevatte vóór de brand van mei 1940.

Het document wordt nu grondig bestudeerd, met de hulp van de vzw Roegier van der Weyden. Eén van de nader te analyseren elementen is het zegelfragment, dat helaas sterk beschadigd is.

Meer info over het Fonds Claire et Michel Lemay
Persbericht (in het FR)

Type: 
manuscript
Material / technique: 
op velijn
Dimensions: 
26 x 43 cm
Type of acquisition: 
Aankoop Fonds Claire et Michel Lemay
Year of acquisition: 
2016
Depository institution: 
Staatsarchief Doornik