Private Art Support Foundation Fonds

De collectie van het ‘Private Art Support Foundation Fonds’ bestaat uit oeuvres van moderne en hedendaagse kunstenaars. Door de oprichting van dit Fonds onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting wordt vermeden dat deze collecties versnipperd zouden geraken en wordt het behoud ervan gegarandeerd voor de toekomstige generaties.

De Private Art Support Foundation (Pasfoundation) werd opgericht naar het idee van kunstenaar Piet Stockmans om oeuvres van moderne en hedendaagse kunstenaars voor de toekomst te behouden, te beschermen en te ontsluiten. De werken worden tentoongesteld op publiek toegankelijke plaatsen, zowel private als publieke instellingen.

Het collectiebeleid bestaat er in om van vooraanstaande Belgische kunstenaars een beduidend aantal werken te verwerven die samen een mooie staalkaart van zijn of haar oeuvre vormen. De collectie bestaat bijgevolg uit deelcollecties, die telkens rond één kunstenaar zijn opgebouwd. De focus ligt op Belgische 20ste en 21ste eeuwse moderne, postmoderne en hedendaagse kunst.

Tot de collectie behoren werken van Jacques Charlier, Hugo Duchateau, Paul Gees, Ado Hamelryck, Urbain Mulkers, Pieter Stockmans, Vincent Van Den Meersch, Willy De Sauter.