Platen

De collectie van Robert Pernet omvat meer dan 7000 langspeelplaten die een belangrijke getuige vormen van het Belgische jazzverleden. De overgrote meerderheid van de uitgegeven platen verdween namelijk omdat het consumptiegoederen zijn, die eenmaal ze beluisterd, gekrast, beschadigd of uit de mode waren vaak werden weggesmeten. Vermits er ook geen verplichting tot wettelijk depot bestond vormt de collectie van Robert Pernet een belangrijke bron van informatie. Het is dankzij verzamelaars, zoals Robert Pernet, dat dit erfgoed bewaard bleef voor de toekomstige generaties.

Tot de opmerkelijkste stukken behoren onder andere een eerste Jazz-persing die het platenmerk Victor in 1917 in de Verenigde Staten maakte en platen van het picture record-type, waarbij op beide zijden van de plaat een afbeelding is ingewerkt.

Website Muziekinstrumentenmuseum

Type: 
Platen
Type of acquisition: 
Aankoop Erfgoedfonds
Year of acquisition: 
2002
Depository institution: 
Muziekinstrumentenmuseum, Brussel