Luikse commode

De Koning Boudewijnstichting heeft een 18de-eeuwse Luikse commode verworven, met als opdracht ze tentoon te stellen op een openbare plaats die geen museum is. Daarom wordt ze toepasselijk tentoongesteld in de oude troonzaal, op de eerste verdieping, van het stadhuis in Luik.

Tijdens de 18de eeuw genoot de Luikse meubelkunst groot aanzien. De commode deed omstreeks 1730 haar intrede in de Luikse interieurs. Het is een eenvoudig opbergmeubel, meestal met drie laden, rustend op zoömorfe poten en met een gewelfd front. In tegenstelling tot het bovenblad van de Franse commode, waarvoor vaak marmer wordt gebruikt, is dat van het Luikse meubel van hout gemaakt. Omdat dit meubel rijkelijk versierd wordt met rocailles, bloemen, loof en versieringen in C-vorm, een architectonisch motief, moesten houtsnijder en schrijnwerker nauw samenwerken.

Type: 
Meubel
Material / technique: 
Hout
Type of acquisition: 
Schenking van Anne della Faille d'Huysse
Year of acquisition: 
2004
Depository institution: 
Stadhuis, Luik