Het zwaard van Rubens

De Stichting stelt in haar stand op Brafa het rapier tentoon dat Karel I van Engeland in 1630 aan Rubens schonk. Een uniek stuk dat de grote diplomatieke kwaliteiten van de kunstenaar illustreert.

Het rapier (een slank, scherpgepunt zwaard) was tot op vandaag nog nooit getoond aan het publiek. Karel I van Engeland schonk het in 1630 aan Peter Paul Rubens (1577-1640). In dat jaar stelde Rubens zijn diplomatentalent ten dienste van het Engelse en het Spaanse hof, tijdens de vredesonderhandelingen die een eind moesten maken aan het vijfjarige conflict tussen beide landen. Een complexe situatie die we in de context moeten plaatsen van de oorlogen die Europa begin 17de eeuw teisterden.

Het rapier wordt gekenmerkt door zijn lang en dun lemmet. Het met gouddamast beklede handvat is versierd met bloemenmotieven en 14 medaillons. Het dateert waarschijnlijk uit de 16de eeuw en is vermoedelijk van Italiaanse oorsprong. Een grondiger studie zal meer informatie opleveren over hoe het precies tot stand kwam.

Het stuk werd van generatie op generatie overdragen door de nakomelingen van Rubens. De kinderen van Graaf (Jean-Marie) van der Stegen de Schrieck schonken het aan de Koning Boudewijnstichting, dankzij de tussenkomst van Graaf (Joseph) van der Stegen de Schrieck. Het is de Stichting die voortaan zal zorgen voor de bewaring en overdracht.

Samen met het rapier kreeg de Stichting ook een ridderoorkonde, als bewijs dat Rubens door Karel I in de adelstand werd verheven. De oorkonde is gedateerd: 25 december 1630. Het document raakte helaas zwaar beschadigd in een brand. Gelukkig was er in 1877 een facsimile gemaakt, naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de schilder. Ook dit facsimile maakt deel uit van de schenking.

Het ensemble is beschermd door de Federatie Wallonië-Brussel. Het wordt momenteel bewaard in het Museum Grand Curtius in Luik en zal deze zomer tentoongesteld worden in het kasteel van Wagnée (Provincie Namen), waar deze getuige van de Grote Geschiedenis van ons land decennialang zorgvuldig bewaard werd.

Type: 
Rapier
Type of acquisition: 
Schenking van de kinderen van Graaf (Jean-Marie) van der Stegen de Schrieck met tussenkomst van Graaf (Joseph) van der Stegen de Schrieck
Year of acquisition: 
2018
Depository institution: 
Grand Curtius, Luik