Het surrealistische tijdschrift 'Vendredi'

Dit met de hand geschreven tijdschrift, een uniek exemplaar, bevat tekeningen, schetsen, collages, teksten en nota’s van Belgische surrealisten. Het telt 100 nummers en verscheen van 1949 tot 1951. Vendredi is een van de meest ongewone ‘tijdschriften’ die de Belgische surrealisten hebben uitgebracht. Het is met de hand geschreven, werd nooit gedrukt en verscheen van 11 november 1949 tot 5 oktober 1951.

Initiatiefnemer was de dichter Paul Colinet die in het totaal 100 nummers verstuurde, die elk 2 tot 10 pagina’s bevatten. Zodra een nummer klaar was, d.w.z. wanneer tekst, collages of tekeningen hun plaats hadden gekregen, werd ze per post naar Robert Willems gestuurd, tekenaar en neef van Paul Colinet die toen in Belgisch Congo woonde. Het is een unieke en opmerkelijke getuigenis van de veelzijdigheid van het Belgische surrealisme. Het getuigt van de hechte banden en vriendschap, en van een collectieve maar terzelfder tijd versnipperde onderneming.

Dankzij de mecenassen van Myriad US (voorheen KBFUS), de Amerikaanse filantropische poot van de Koning Boudewijnstichting, kon dit werk aangekocht worden. Deze ongeveer 900 pagina’s doorslagpapier getuigen van bijna twee jaar samenwerking tussen Paul Colinet en de Belgische surrealisten. Nemen we op goed geluk een nummer ter hand, dan treffen we niet alleen bijdragen aan van René Magritte, Marcel Mariën, Louis Scutenaire, Irène Hamoir, Armand Permantier en leden van de jongere generatie zoals Christian Dotremont, Marcel Broodthaers, Marcel en Gabriel Piqueray en Pierre Alechinsky, maar ook van familieleden van het echtpaar Willems. Zo werd Vendredi tegelijkertijd een surrealistisch magazine en een familieblad.

Meer info over Myriad US

Type: 
Tijdschrift
Material / technique: 
Inkt, potlood, verf, krijt... op papier
Type of acquisition: 
Aankoop King Baudouin Foundation United States
Year of acquisition: 
2012