Het ‘Bach’ ensemble van Serrurier-Bovy

Dit ensemble meubelen van de hand van de Belgische architect en meubelontwerper Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) is gekend als model ‘Bach’ en bestaat uit een klok, luster, speeltafel, 3-delig salon, zetel, bureau en ‘console’. De stuks werden ontworpen voor, en gepresenteerd in, het paviljoen van de firma Serrurier-Bovy op de wereldtentoonstelling van Brussel in 1910. Het ensemble behoort tot de laatste modellen die de architect-decorateur ontwierp vóór zijn overlijden datzelfde jaar. De luster zou zelfs het laatste stuk zijn van zijn hand.

Gustave Serrurier-Bovy staat internationaal bekend voor zijn baanbrekende ontwerpen. Samen met Paul Hankar, Victor Horta en Henry Van de Velde was hij één van de voornaamste art nouveau-architecten. In 1884 trok hij naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij ook een tijd als meubelontwerper werkte. Datzelfde jaar startte hij in zijn geboortestad Luik zijn eigen meubelatelier en enkele jaren later opende hij ook een zaak in Brussel en Parijs. Later evolueerde zijn stijl naar een eenvoudigere vormentaal en zou hij ook meubelen ontwerpen voor een grootschaligere productie.

In 2018 kocht de Koning Boudewijnstichting het ensemble aan en gaf de meerderheid van de stuks in langdurig bruikleen aan het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel. Daar vormen ze een interessante aanvulling op de bestaande collectie van Serrurier-Bovy. Zo kan nu ook zijn later werk, naast eerder geproduceerde werken, publiek getoond worden en blijft een representatief overzicht van zijn oeuvre bewaard. De overige stuks zullen in Luik, de geboortestad van de kunstenaar, gepresenteerd worden in de woning van kunstenaar en tijdgenoot Armand Rassenfosse, eens de renovatiewerken van het gebouw achter de rug zijn.

Website Museum Kunst & Geschiedenis