Fossiel skelet van een wolharige neushoorn

Deze skelet van een wolharige neushoorn, die leefde tijdens de ijstijd en een tijdgenoot was van de mammoet, werd geschonken aan de Koning Boudewijnstichting. Het fossiel uit de prehistorie is van grote kwaliteit en wordt in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.

Een mythisch dier uit de ijstijd

Meer dan 10.000 jaar geleden, tijdens het Laat Pleistoceen, leefde deze wolharige neushoorn in Siberië. Deze uitgestorven neushoornsoort kwam voor tijdens de laatste twee ijstijden, van West-Europa tot het noordoosten van Azië. Hij voedde zich met harde grassen en leefde solitair of in kleine groepen. Hij had twee sterke hoorns en een dikke wollige vacht. Door grote klimaatveranderingen aan het einde van de laatste ijstijd - en mogelijk ook door bejaging door de mens in de prehistorie - is deze neushoorn uitgestorven, net als de mammoet.

Bekende bewoner

Door de talrijke rotstekeningen en gravures waarop afbeeldingen te zien zijn van de wolharige neushoorn, maar ook door vondsten van skeletresten is hij een van de bekendste bewoners van de mammoetsteppe van het Laat-Pleistoceen.

Een mooie eindbestemming

Door de schenking verwierf de Koning Boudewijnstichting haar eerste stuk uit de prehistorie en krijgt dit fossiel, dat van hoge kwaliteit is, een plaats in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Daar zal het zowel voor de wetenschap als voor het onderwijs van nut zijn.

Type: 
Fossiel
Type of acquisition: 
Schenking ter herinnering aan Thierry Morin
Year of acquisition: 
2020
Depository institution: 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel