Fonds Eric Speeckaert

Eric Speeckaert liet de Stichting een reeks archieven, boeken en documenten na over prins Charles-Joseph de Ligne (1735-1814), één van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis en de literatuur eind 18de -begin 19de eeuw. Begin jaren 1980 koopt Eric Speeckaert Coup d’œil sur Beloeil en Mon refuge ; ou Satyre sur les abus des jardins modernes van prins Charles-Joseph de Ligne. Meteen het begin van een fascinerende collectie rond het oeuvre en de persoonlijkheid van de prins de Ligne. De collectie telt niet minder dan 175 documenten die zowel zijn talent laten zien als auteur als zijn voorliefde voor krijgskunst en zijn passie voor tuinen. Een coherent erfgoedkundig geheel van zeldzame kwaliteit, dat de eigenaar in zijn volledigheid wilde bewaren. Hij concretiseert die wens door zijn collectie aan de Koning Boudewijnstichting te schenken en er een Fonds voor op te richten: het “Fonds Eric Speeckaert voor de studie van het oeuvre van prins Charles-Joseph de Ligne”. Dit Fonds heeft als doel het oeuvre van prins Charles-Joseph de Ligne, de geschiedenis van het Huis de Ligne en hun bezittingen te valoriseren. Het Fonds houdt zich dan ook in de eerste plaats bezig met de bewaring en de bekendmaking van de collectie. Eric Speeckaert studeerde zijn eerste twee jaar rechten aan de ‘Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix’ in Namen. Als lid van het Plantin Moretus Instituut wilde hij dat het Fonds de collectie in bewaring gaf aan de Universiteitsbibliotheek Plantin Moretus in Namen. De collectie staat er centraal in het onderzoek over één van de belangrijkste adellijke huizen die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van België en Europa. Inventaris (in opbouw) door de Bibliothèque universitaire Moretus Plantin in Namen (enkel in het Frans) Website van de Universiteitsbibliotheek Plantin Moretus, Namen Meer info over het Fonds Eric Speeckaert voor de studie van het oeuvre van prins Charles-Joseph de Ligne