Drie zilveren kommen met Brusselse keurmerken

Carolus Jr Timmermans
1730-1734

Een geheel van drie diepe kommen in massief zilver werd door de heer Ivan Struye de Swielande aan de Koning Boudewijnstichting geschonken. De Brusselse zilversmid Carolus Jr Timmermans II vervaardigde de ovaalvormige kommen tussen 1730 en 1734. Ze zijn voorzien van Brusselse merktekens en hebben een uiterst verfijnde ornamentiek.

Dergelijke diepere schotels kwamen in de 18de eeuw in de mode en deden dienst als groentekom. Door de steeds meer verfijnde tafelgewoonten en eetcultuur in de 18de eeuw was er nood aan een uitgebreider assortiment van tafelvoorwerpen in zilver, waardoor geleidelijk aan het tafelservies – en zo ook de groentekom – ontstond. De grootste van de drie kommen kan eveneens als vlees- of pasteischotel gebruikt zijn geweest.

Van Carolus Jr Timmermans II is geweten dat hij meester werd in 1704-05. Hij werd toen opgenomen als meester-zilversmid in de corporatie van de Brusselse zilversmeden. Van zijn hand is eveneens de oudste bewaarde sauskom van Brussel, die een gelijkaardig versieringsmotief heeft.

De gewelfde wand met bolplooien sluit aan op een liggende boord met hierop fijn gegraveerd loof- en bandwerk met rasterwerk ertussen op een matte ondergrond. Dit versieringsmotief alsook de in- en uitzwenkende profielrand van dubbele accolades was zeer kenmerkend voor die tijd.

Op de kommen zijn meerdere merktekens zichtbaar:

  • het Brusselse keurmerk (een klimmende leeuw in gekroond schild en Sint-Michielshoofd)
  • de jaarletter (letter O bekroond met de jaartallen 1730-1734)
  • het meesterteken (gestileerde boom tussen de initialen CT, toegekend aan Carolus Jr Timmermans II)

In het plat van de grootste kom staan daarenboven de gegraveerde familiewapens van de Wargny d’Audenhove en le Merchier.

De drie zilveren kommen zijn nu te bezichtigen in het Museum van de Stad Brussel, ook bekend als het Broodhuis.

Website Broodhuis

Type: 
Kommen
Material / technique: 
Zilver
Dimensions: 
34 x 45 x 5 cm, 27 x 35 x 4 cm, 27 x 35 x 4 cm
Type of acquisition: 
Schenking van Ivan Struye de Swielande
Year of acquisition: 
2008
Depository institution: 
Broodhuis, Brussel