Documenten over de industriële revolutie

Ontwikkeling Luikse industrie

In 1996 kocht de Koning Boudewijnstichting een belangrijke collectie van 24 handgeschreven en 6 gedrukte documenten met betrekking tot de wetenschappelijke, technische en industriële ontwikkeling van het Luikse industriebekken.

Getuigenissen innovaties

In de 18de en 19de eeuw ontstaan in ons land verschillende innovaties die zich verspreiden over het Europese continent, maar ook daarbuiten. De getuigenissen van deze geschiedenis – teksten, afbeeldingen, machines – interesseren bijgevolg niet alleen België, maar alle geïndustrialiseerde landen. Zeker de zeldzame stukken, zoals de collectie documenten die in 1996 in Luik geveild werd, wekken de interesse van buitenlandse musea en grote internationale verzamelaars. Enkel de tussenkomst van de Koning Boudewijnstichting kon er voor zorgen dat deze essentiële documenten gered werden en in België bewaard bleven.

De collectie werd in de loop der decennia aangelegd door vooraanstaande ingenieurs en industriëlen en is nu in bruikleen gegeven aan de bibliotheek van de Universiteit van Luik.

Website Bibliotheek van de Universiteit van Luik

Meer info over het Erfgoedfonds