Decor – en kostuumontwerpen van de Munt

Deze collectie decor- en kostuumontwerpen telt 922 tekeningen van het kunstenaarskoppel Edmond Delescluze (1905 - 1993) en Suzanne Fabry (1904 - 1985). Zij werkten beide in de Munt. Edmond ontwierp eerst kostuum- en decors onder leiding van zijn vader en werd nadien hoofd van de decorateliers. Suzanne stond er aan het hoofd van de kostuumateliers.

Het archieffonds bevond zich oorspronkelijk in de kunstenaarswoning van de vader van Suzanne, Emile Fabry, waar het koppel sinds 1945 woonde. In 2011 kocht het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché dit waardevol archieffonds aan en bracht het onder in de Munt.

Naast tekeningen bestaat het geheel ook uit een paar maquettes, affiches, plannen en enkele decorschetsen van Pierre Devis (1846-1919) en Jean Delescluze (1871-1947). De documenten vormen een erg gegeerde en noodzakelijke aanvulling op de decor- en kostuummaquettes die de Munt reeds in zijn collectie had. Bij gebrek aan kostuums en decorelementen vormen ze daarenboven het enige erfgoed in kleur uit deze periode. Aangezien fotomateriaal uit de jaren ’40 en ’50 bovendien erg karig is, vormen ze voor een aantal producties zelfs het enige iconografische materiaal dat vandaag nog is terug te vinden.

Meer info over het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché