Collectie De Fraeye-Verburg

Fotograaf Mark De Fraeye en zijn echtgenote Patricia Verburg schonken hun omvangrijke collectie etnische objecten aan de Koning Boudewijnstichting om onze publieke collecties te verrijken en deze betekenisvolle voorwerpen voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ook het fotografische werk van Mark De Fraeye zelf, werd aan de Koning Boudewijnstichting geschonken en toevertrouwd aan AKG Images in Berlijn, waar het in de beste omstandigheden bewaard en ontsloten wordt.

Fotografisch oeuvre

Vanaf de jaren 1980 reisde Mark De Fraeye de wereld rond, waar hij met zijn camera op zoek ging naar ontmoetingen en toegang kreeg tot unieke plekken en mensen. Hij legde op beeld vast wat er nog over is van traditionele culturen en hoe de globalisering ook hier meedogenloos oprukt. Zijn indringende foto’s resulteerden in vele fotoboeken, tentoonstellingen en catalogi. Meer dan 60 musea en culturele instellingen in binnen-en buitenland hebben foto’s van Mark De Fraeye in hun collecties.
Een deel van het geschonken beeldmateriaal is permanent te bewonderen in het Koninklijk Museum van Mariemont (Morlanwelz) en in het Museum Dr. Guislain (Gent), waar ze in dialoog gaan met etnische objecten. Het Grassi Museum in Leipzig toont Mark De Fraeye’s fotoproject 'Witness of Time', waarin hij de kijker uitdaagt om een standpunt in te nemen over thema’s zoals dekolonisatie, restitutie, economische uitbuiting en de ecologische gevolgen daarvan.
Daarnaast schonk Mark De Fraeye zijn omvangrijk fotografisch oeuvre (bestaande uit meer dan 40.000 diapositieven, kleur- en zw/w negatieven en afdrukken, digitale H-res bestanden en boeken) en een verzameling historische foto’s uit de 19de en 20ste eeuw. Ze zijn bij AKG-images in Berlijn ondergebracht, waar ze worden beheerd en ontsloten. Door dit archief toe te vertrouwen aan een van de grootste Europese beeldbanken, waarmee de fotograaf jarenlang samenwerkte, is dit waardevolle fotowerk wereldwijd beschikbaar en kan het blijven voortleven. Een groot deel van het beeldmateriaal is reeds gedigitaliseerd en online ontsloten.

Koreaanse voorwerpen uit het dagelijkse leven

Mark De Fraeye is niet alleen fotograaf, maar verzamelt met zijn echtgenote Patricia Verburg ook beelden en (artistieke) objecten. Hun verzameling Aziatische kunst vormde jarenlang een sereen privé universum waarin ze zich omringden met de voorwerpen die ze op hun verre reizen vonden, kochten of toevertrouwd kregen. Het Museum Kunst & Geschiedenis (Brussel) kon, dankzij de schenking aan de Koning Boudewijnstichting, zijn collectie vervolledigen met allerlei voorwerpen afkomstig uit Korea. Voorheen bestond de Koreaanse museumverzameling grotendeels uit archeologisch materiaal en was ze toegespitst op keramiek. De schenking van Mark De Fraeye en Patricia Verburg verrijkt het museum nu onder meer met objecten uit het dagelijkse leven in Korea. Vaak zijn ze getuigen van eeuwenlange tradities, zoals het geval is bij een grote tempelschildering en twee prachtige traditionele kasten. Houtdrukken, schilderingen en lakwerk tonen de Koreaanse eigenheid in technieken en symbolische beeldtaal. Daarnaast is dankzij de schenking nu ook een selectie boeken voor onderzoekers en studenten beschikbaar in de museumbibliotheek.

Niet-westerse praktijken in dialoog met westerse geneeskunde

Sinds 2008 had het Museum Dr. Guislain (Gent) meer dan 600 stukken uit de collectie De Fraeye-Verburg in langdurige bruikleen. Deze werden ook geschonken en blijven zo toegankelijk in het museum. Het gaat om maskers, amuletten, gebruiksvoorwerpen… en foto’s uit voornamelijk Aziatische landen. Al deze objecten hebben een band met ziekte, heling en gezondheid, en vaak ook met volksgeloof en natuurgeneeskunde die in tribale, niet-westerse culturen een belangrijke rol spelen. Zo sluit deze verzameling etnografica naadloos aan bij het Museum Dr. Guislain dat de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie, geestelijke-gezondheidszorg en outsider art voor het voetlicht brengt.

Zuidoost-Aziatische etnografica in beeld

Tot slot omvat de schenking ook een bijzondere collectie etnische voorwerpen uit Indonesië, Japan, Korea en Taiwan. Ze vonden onderdak in het Koninklijk Museum van Mariemont (Morlanwelz), waar ook een selectie foto’s van Mark De Fraeye op een subtiele manier in dialoog gaan met de tentoongestelde objecten.