Beeldhouwwerken van het klooster van Hautrage

Vijf beeldhouwwerken, gemaakt uit steen van Avesnes en afkomstig uit het klooster van Hautrage, verrijken sinds 2011 de collectie van de Koning Boudewijnstichting. In eerste instantie zullen ze in het klooster van Hautrage zelf te bewonderen zijn.

Christus op de koude steen

Een van de sculpturen is een monumentale Christus op de koude steen uit de 16de eeuw. Het versierde de ommuring van het klooster tot 1974, maar zag af van weer en wind en na een grondige restauratie verplaatsten de zusters het beeld naar de kapel.

Weldoener

Ook een portret van Jean Hanot en zijn vrouw maken deel uit van de aangekochte werken. Jean Hanot schonk in 1506 zijn huis en goederen aan de zusters zodat er een klooster opgericht kon worden. De twee portretten flankeerden oorspronkelijk een graflegging die nu ondergebracht is in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van Brussel. Gedurende enige tijd waren de beelden spoorloos, maar ze doken kort voor de tentoonstelling Trésors sacrés (Kathedraal van Doornik, 1971) terug op en worden nu nog steeds bewaard in het klooster van Hautrage.

Tot de groep beelden behoren ook twee gepolychromeerde beelden van Maria met kind Jesus, waarvan een nog te bezichtigen is in de refter van het klooster.

Meer info over het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché