Archieven van de New Smith Gallery

De Stichting verwierf onlangs de archieven van de New Smith Gallery, de beroemde Brusselse galerie die uitgebaat wordt door kunstenaar en galeriehouder Richard Lucas.

De galerie wordt in 1959 geopend onder de naam “Galerie Smith”, wordt in 1966 omgedoopt tot “New Smith” en gaat rond 1969 dicht. De archieven bestaan onder meer uit vier gastenboeken gevuld met handtekeningen, foto’s, persknipsels enz. Het door de Stichting opgekochte lot omvat ook archiefmappen met briefwisseling over de organisatie van tentoonstellingen. Hierin vinden we namen terug als Paul Delvaux, Marcel Broodthaers, Bernd Lohaus, Takamatsu, Félix Roulin, Raoul Ubac en Walter Leblanc.

De archieven zijn essentieel voor de studie van de kunst in de jaren 60 in België. Richard Lucas stelde ook werken tentoon van Manzoni, Alviani en Fontana. De verworven documenten dragen dus ook bij tot het onderzoek naar de verhoudingen tussen Italië en België tijdens dit decennium. 

De archieven worden momenteel geanalyseerd, verwerkt en geklasseerd, zodat specialisten ze kunnen gebruiken bij hun onderzoeks- en conservatieprojecten.