Archief Henry Vieuxtemps

De Koning Boudewijnstichting kocht in 2011 een uitzonderlijk geheel van 32 muzikale manuscripten van de belangrijke Belgische componist Henry Vieuxtemps (1820-1881). Daaronder bevinden zich 22 handgeschreven partituren, waarvan 12 exemplaren die nooit gepubliceerd werden. Op aanraden van de musicologen van de Koninklijke Bibliotheek werden de manuscripten aangekocht en werd een opsplitsing van het archief voorkomen.

Een bijzondere violist en componist

Henry Vieuxtemps, geboren in Verviers, was reeds op zeer jonge leeftijd internationaal erkend als virtuoos violist. Zo trok hij op tournee door Europa en gaf concerten in Rusland en Amerika. Vieuxtemps was niet enkel een bekend violist, maar eveneens een uitmuntend componist. Hij doceerde ook viool aan het conservatorium van Brussel en was een belangrijk grondlegger van de succesvolle Belgische vioolschool. Eugène Ysaÿe was één van zijn leerlingen. Sinds 1922 vindt in Verviers het naar hem genoemde concours ‘Henry Vieuxtemps’ voor viool plaats – een prestigieuze wedstrijd met internationale faam.

Bron van informatie

Het archief, dat tot de aankoop in handen bleef van de erfgenamen in Frankrijk, bevat een schat van informatie over de componist. Niet alleen omvat het een belangrijk deel van zijn oeuvre, maar ook werken uit alle periodes van zijn carrière en uit de verschillende fases van het creatieproces waaronder een aantal die tot nu toe niet gekend waren.

Koninklijke Bibliotheek

Het geheel van 32 manuscripten wordt in bruikleen gegeven aan de Muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van België. Daar zal het wetenschappelijk onderzocht worden en is het raadpleegbaar, zoals de collectie operamuziek van Yves Becko dat haar door de Stichting in 2005 eveneens toevertrouwd werd. Website Koninklijke Bibliotheek van België Meer info over het Erfgoedfonds