Publicaties

1994 - € 2,48
Een kennismaking met de functie, de toegepaste technieken en de icongrafie van de Mechelse gildebreuk, naast historische informatie over het gildewezen.

1991 - € 2,48
De schat van Thuin, die van een uitzonderlijke archeologische en numismatische waarde is, in zijn historische context geplaatst.

1991 - € 2,48
Het portret van Khnopffs zuster is een doek waarvan hijzelf nooit afstand wilde doen en wordt beschouwd als een van zijn meesterwerken. Ontdek dit mysterieus werk en de grondprincipes van Khnopffs portretkunst en van zijn ideale vrouw.

1991 - € 2,48
Een kunsthistorische benadering en een icongrafische analyse van een werk met grote documentaire waarde.

1990 - € 3,72
Een publicatie over een honderdtal handgeschreven brieven van de grootste humanisten uit de 16de eeuw aan Francis Cranevelt, met informatie over de herkomst en de historische achtergrond en met een inventaris.

Pagina's