Vier Luikse erfgoedmonumenten worden gerenoveerd

22 maart 2019

Een art-nouveauhuis in Luik, de Kerkfabriek Saint-Martin in Luik, het Maison Prés La tour in Hoei en de kerk Sainte-Lucie de Mortroux in Dalhem: vier erfgoedmonumenten in de provincie Luik krijgen in totaal 121.500 euro steun van het Fonds Richard Forgeur, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Doel: bijdragen aan de restauratie en de bewaring van beschermde of bijzonder betekenisvolle monumenten in de provincie Luik.

Deze nieuwe selectie trekt de kaart van de diversiteit. Zo zijn de uitverkoren monumenten zowel privé- als kerkeigendom, bestrijken ze verschillende eeuwen (van de 13de tot de 20ste), hebben ze al dan niet een erfgoedcertificaat en zijn ze gevestigd in verschillende steden van de provincie Luik.

Het Fonds Richard Forgeur wil een essentiële bijdrage leveren aan de restauratie van beschermde of bijzonder betekenisvolle monumenten in de provincie Luik, om ze veilig te stellen voor de toekomstige generaties” aldus dhr. Michel Foret, voorzitter van het Beheerscomité van het Fonds. “Sinds 2013 heeft het Fonds ongeveer 600.000 euro steun gegeven aan 21 projecten voor het behoud of de restauratie van waardevolle locaties in de provincie Luik. Op die manier wil het de nagedachtenis van Richard Forgeur in ere houden, een fervente archivaris van het Luikse erfgoed die bijzonder gehecht was aan zijn geboortestad.”

Vier monumenten

Bij de laatste oproep die het Fonds lanceerde, werden vier projecten geselecteerd:

  • Art-nouveauhuis in Luik: dit pand in de rue de la Liberté 6 in Luik (Outremeuse) wordt gekenmerkt door zijn unieke art-nouveauversieringen. Het meest originele aspect van de gevels zijn de vier artistiek bijzonder waardevolle sgrafittopanelen (sgrafitto is een bijzondere frescotechniek) met figuratieve motieven. Het Fonds Richard Forgeur geeft 22.500 euro steun voor de restauratie van de sgrafitti en de gevelrenovatie. Het pand zal trouwens opgenomen worden in de toeristische circuits om het rijke art-nouveau-erfgoed in de Outremeuse-wijk te ontdekken.
  • Kerkfabriek Saint-Martin in Luik: het Fonds Richard Forgeur trekt 30.000 euro uit voor de restauratie van het hoofdaltaar van de Basiliek. Dit topstuk van de Basiliek werd in 1746 vervaardigd door de Luikse architect Etienne Fayen naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Sacramentsdag (Corpus Christi).
  • Maison Prés La tour in Hoei: deze beschermde woning – de oudste van Hoei – wordt herbestemd als gebouw van openbaar nut. Het zal namelijk verbouwd worden tot theaterzaal. Het Fonds Richard Forgeur trekt 40.000 euro uit voor de restauratie van de gevels. Het gaat hier om het eerste project dat door het Fonds Richard Forgeur gefinancierd wordt in Hoei.
  • Kerk Sainte-Lucie de Mortroux in Dalhem: deze cultusplaats is ook een cultureel oord. Zo prijkt er onder meer een Luiks abdijorgel. Het Fonds Richard Forgeur schenkt 29.000 euro voor de restauratie van de historische balustrade van de kerktribune (het enige element dat nog niet gerestaureerd is).