Valorisatie Belgisch tegelerfgoed

23 mei 2019

Het Gilliot & Roelants tegelmuseum opent in Hemiksem een nieuwe vleugel voor de unieke collectie tegels die Roberto Pozzo aan de Koning Boudewijnstichting schonk. Op 16 juni kunt u deze, ter gelegenheid van de jaarlijkse Gilliotmarkt, in primeur gaan bekijken. Tijdens de zomermaanden zal de nieuwe vleugel ook open zijn voor het publiek.

In de nieuwe vleugel wordt een kleine selectie van de Pozzocollectie via wisseltentoonstellingen getoond. Wie deze bijzondere collectie in zijn totaliteit wil bekijken, kan ook terecht op de website over de Collectie Pozzo.

Op 16 juni bent u ook hartelijk welkom op de 12de Gilliotmarkt: een dag waarop het tegelerfgoed centraal staat. Op het programma staan enkele thematische tegeltentoonstellingen, filmprojecties over de Gilliot-tegelfabriek, een lezing over de tegelexport door expert dr Mario Baeck en tot slot hebt u er de mogelijkheid om uw tegels te laten schatten of restauratieadvies in te winnen.

Praktische info:

Gilliotmarkt & vrij bezoek aan de nieuwe vleugel
Zondag 16 juni 2019
Gilliot & Roelants tegelmuseum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
Van 10 tot 18 uur - Gratis toegang

Zomeropening Gilliot & Roelants tegelmuseum
Van 16 juni tot 30 september 2019
Open van woensdag tot en met zondag
Van 14 uur tot 17 uur