Tentoonstelling Didier Comès

21 maart 2016

Van 23 april 2016 tot 16 april 2017 wijdt het 'Musée en Piconrue' een tentoonstelling aan tekenaar en stripscenarioschrijver Didier Comès (1942-2013), een artiest die tal van internationale prijzen in de wacht sleepte en zowel in België als in Europa beschouwd wordt als een grootmeester van de auteurstrip.

De tentoonstelling omvat de originele striptekeningen en documenten die Didier Comès ons naliet bij zijn overlijden. Zijn broer en zussen beslisten om al zijn creaties te schenken aan de Koning Boudewijnstichting, om ze te vrijwaren voor de toekomst. Zijn oeuvre werd in bewaring gegeven aan het 'Musée en Piconrue' in Bastogne.

De werken van Didier Comès en zijn voorkeurthema’s (hekserij, magisch-religieuze opvattingen en praktijken, heidendom, sjamanisme, plattelandsleven, oorlog, uitsluiting…) worden belicht vanuit een etnografische invalshoek en in dialoog geplaatst met terreinvoorwerpen of -documenten uit de collecties van het “Musée en Piconrue” en uit Belgische musea. Audiovisuele documenten, foto’s en archeologische en etnografische voorwerpen prijken hier naast schetsen, tekeningen met Oost-Indische inkt en storybooks van Didier Comès, om op die manier zijn talrijke inspiratiebronnen en culturele referenties te belichten.

De talrijke werken worden gepresenteerd in een bijzonder indringende zwart-wit scenografie die trouw blijft aan het grafische en mentale universum van de auteur. Er wordt ook gewerkt met een driemaandelijks rotatiesysteem, om de tentoonstelling geregeld van nieuw materiaal te voorzien, met het grootste respect voor de originele prenten.

Naar aanleiding van de tentoonstelling geeft het museum ook een publicatie uit: 'L’Ardenne de Didier Comès: Sorcellerie et croyances magico-religieuses'. ('De Ardennen van Didier Comès: Hekserij en magisch-religieuze opvattingen'). Een overzicht van hekserij in de Ardennen en verwijzingen naar oude culten die soms nog altijd worden bedreven in hedendaagse culturen staan centraal in dit eerste, rijkelijk geïllustreerde boek, dat gewijd is aan de Ardense etnologie zoals ze naar voren komt in het werk van Didier Comès.