Studiedag: overdracht van een domein in de 21ste eeuw

17 juni 2019

Op vrijdag 11 oktober organiseert het Fonds Laubespin-Lagarde zijn traditionele studiedag in het Kasteel van Freÿr. Deze vijfde editie is gewijd aan de overdracht van historische domeinen.

Heel wat - vaak honderden of zelfs duizenden jaren - oude domeinen zijn tot ons gekomen omdat ze de eeuwen hebben kunnen doorstaan door zich aan te passen aan de nieuwe evoluties. Momenteel zitten we in een periode van intense veranderingen en kritische bevraging, zowel maatschappelijk als ecologisch. Deoverdracht van een domein in de 21ste eeuw is dan ook een heuse uitdaging geworden. In het bijzonder voor diegenen die, zoals in Freyr, resoluut de weg van de toekomst willen bewandelen door passend in te spelen op de talrijke uitdagingen die zich aandienen.

Van generatie tot generatie zien we de uitdagingen voor de beheerders van domeinen evolueren en toenemen. Om de duurzaamheid ervan te waarborgen, is het essentieel om de veranderingen na te gaan die zich voordoen en er rekening mee te houden door te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen. Door vandaag te anticiperen, ondersteunen we de verantwoordelijken van morgen in hun bewarende opdracht en garanderen we zo goed mogelijk het voortbestaan van het domein.

Welk juridisch statuut moeten we daarbij kiezen? Wie draagt de verantwoordelijkheid om dit erfgoed in stand te houden? Welke samenwerking is er mogelijk met de overheid? Hoe heden en toekomst te verzoenen? De studiedag van vrijdag 11 oktober 2019 heeft als doel de vraag van de overdracht van een domein in de 21ste eeuw uit te diepen en de mogelijke uitdagingen te schetsen waarmee domeinbeheerders op termijn te maken zullen krijgen.

De dag begint met een meer ‘theoretisch’ deel (‘s voormiddags), met individuele uiteenzettingen van deskundigen, gevolgd door een meer ‘praktisch’ gerichte namiddag. Daarbij wordt er een rondetafel georganiseerd met verschillende eigenaars en experts, om de uitdagingen / instrumenten / concrete gevallen te bespreken bij de overdracht van een domein in de 21ste eeuw.

De studiedag gaat door op vrijdag 11 oktober van 9u30 tot 16u30.

Het programma wordt vanaf midden september gecommuniceerd.
Inschrijven voor deze studiedag kan eveneens vanaf midden september.