Studiedag 'Kennisoverdracht van de tuinkunst: mondelinge overdracht en praktijk'

14 september 2017

In het kader van het project voor de restauratie van de tuinen van Freÿr, die door het Waalse Gewest beschermd zijn als uitzonderlijk erfgoed, organiseert het Fonds Laubespin-Lagarde, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, op vrijdag 13 oktober 2017 een studiedag rond het thema ‘Kennisoverdracht van de tuinkunst’.

Kennisoverdracht van de tuinkunst is een essentieel thema als het gaat om siertuinen in het algemeen en om de tuinen van Freÿr in het bijzonder. Deze unieke kennis wordt al doorgegeven vanaf het prille ontstaan van de tuin; daarbij wordt deze nobele taak verdeeld tussen de verschillende ambachten die ertoe bijdragen. De unieke orale cultuur en de traditionele methoden die elke seizoen opnieuw worden toegepast, worden beetje bij beetje aangeleerd aan de nieuwe garde, die het op hun beurt doorgeven aan hun opvolgers. In de loop van de tijd werden sommige van die methoden sterk verbeterd, terwijl andere geleidelijk verloren zijn gegaan.

Historici en diverse specialisten zullen de hele dag lang de talrijke aspecten van dit dossier bespreken, in dialoog met het publiek. ’s Ochtends is er een academische zitting, in de namiddag gevolgd door workshops in de tuinen zelf van het Domein van Freÿr.

Sprekers:
Jean-Michel Sainsard, expert, Frans Ministerie van Cultuur en Communicatie
Herman Vanden Bossche, expert, Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed
Jean-Louis Vanden Eynde, architect-archeoloog gespecialiseerd in erfgoedconservatie en -restauratie
Pierre Colignon, hoofdtuinier, Domein van Seneffe
Denis Mirallié, landschapsarchitect
Marc Noël, expert, Xpoint0 Expertise
Stefan Vidts, landschapsarchitect en kunsthistoricus

Voor wie?
Eigenaren en beheerders van domeinen, parken en tuinen, mensen die zich beroepshalve bezighouden met de bescherming van het natuurlijk erfgoed, professionelen en studenten op het vlak van tuinen (landschapsarchitecten, tuinontwerpers, steenbewerkers, …) en iedereen die interesse heeft voor de tuinkunst.