Studiedag bomenerfgoed

26 oktober 2018

Op 26 oktober organiseerde het Fonds Laubespin-Lagarde een studiedag. Centraal stond het beheer van bomen in historische tuinen, parken en bossen. Naar aanleiding van de restauratie van de tuinen van Freÿr belichtten specialisten hun kennis, ervaringen en reflecties.

Het Fonds Laubespin-Lagarde, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, zet zich in voor de restauratie en herwaardering van de tuinen van het domein van Freÿr. In dat kader organiseerde het op 26 oktober 2018 voor de vierde keer een studiedag, ditmaal rond bomenerfgoed.

Bomenerfgoed staat centraal in het beheer van tuinen, parken en bossen. Hoe moeten de verschillende boomsoorten worden beheerd? In welke mate verschilt het onderhoud van bomen in een park met dat van in een bos? Hoe moet een fytosanitaire studie worden uitgevoerd? Hoe verzekeren we het voortbestaan van zeldzame soorten? Welke voorzorgmaatregelen moeten genomen worden voor het beheer van bijzondere bomen?

Met al deze vragen werd het domein van Freÿr geconfronteerd in het kader van de restauratie van haar tuinen. Die kennis, ervaringen en reflecties delen, was dan ook het uitgangspunt van de studiedag georganiseerd op vrijdag 26 oktober 2018. Specialisten in de dendrologie kwamen het beheer van historisch bomenerfgoed belichten vanuit verschillende hoeken en begeleidden de aanwezigen tijdens de verschillende rondleidingen in de tuinen.

Bruno Campanella, landbouwingenieur, lichtte het fytosanitaire onderzoek toe dat hij in het domein van Freÿr heeft verricht. Denis Miraillé, landschapsarchitect verantwoordelijk voor de restauratie van de tuinen van Freÿr, had het over de strategie van uitlijning en bescherming van de bomen tijdens de werken. Martin Cleda, attaché van het DNF (Département de la Nature et des Forêts), besprak de reglementering betreffende de bescherming van bomen en hagen in het Waalse Gewest. Vervolgens gaf Olivier Baudry, bosbouwkundige, een uiteenzetting over de voorzorgmaatregelen voor het beheer van bijzondere bomen. In de namiddag volgden de deelnemers 3 rondleidingen in de tuinen, begeleid door Emmanuel d’Hennezel, landschapsarchitect, Olivier Baudry en Denis Mirallié.