Steun voor Picardisch Wallonië

23 mei 2019

Een project rond cultureel ondernemerschap, een internationale beiaardwedstrijd, concerten en activiteiten rond jazz, muzikale en filosofische ontmoetingen in unieke erfgoedlocaties… Het Fonds Claire en Michel Lemay ondersteunt 14 nieuwe projecten die de ontwikkeling van Picardisch Wallonië stimuleren, voor in totaal 242.000 euro. De projecten combineren erfgoed, cultuur en economie, met bijzondere aandacht voor muziek.

Het Fonds Claire en Michel Lemay

Het Fonds Claire en Michel Lemay werd in 2013 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting en wierp zich al in zijn eerste werkingsjaar op als belangrijke filantropische speler in Picardisch Wallonië. “Het Fonds steunt projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië”, aldus Philippe Luyten, voorzitter van het Bestuurscomité van het Fonds Claire en Michel Lemay. "Sinds zijn oprichting kende het Fonds ongeveer 1,4 miljoen euro toe aan meer dan 140 economische, sociale, culturele, artistieke en erfgoedprojecten. Op die manier houdt het de nagedachtenis in ere van ondernemer en mecenas Michel Lemay, die een grote passie en ambitie koesterde voor zijn regio.”

Cultuur en muziek

De 14 nieuwe projecten die geselecteerd werden door het Fonds Claire en Michel Lemay hebben voldoende creativiteit in huis om Doornik en omgeving meer uitstraling te bezorgen. Onder meer via cultuur- en muziekprojecten die zich onderscheiden door hun origineel en vernieuwend karakter. Enkele voorbeelden:

  • Intersections is een culturele start-up die het artistieke, culturele en architecturale erfgoed van Doornik wil valoriseren dankzij de unieke kijk van hedendaagse kunstenaars. Intersections biedt een programma aan van culturele evenementen in de vorm van triënnales (hedendaagse kunst, design en textiel, architectuur en publieke kunst). Het project rond cultureel ondernemerschap heeft zowel een lokaal en regionaal als een nationaal en internationaal bereik.
  • De internationale beiaardwedstrijd Maurice en Géo Clément voor jongeren onder de 21 jaar is een unieke primeur in België. Ze wordt georganiseerd door de Stad Doornik en heeft als doel een meer dan 500 jaar oude muzikale kunstvorm te laten voortbestaan door die door te geven aan de jonge generatie, en de ontdekking van de beiaard van het belfort te stimuleren, een uitzonderlijk instrument dat is ondergebracht in middeleeuws erfgoed, gebouwd met lokale steen en beschermd door de UNESCO.
  • Het Doornik Jazz Festival is een cultuurevenement dat jaarlijks georganiseerd wordt om jazz en verwante muziekstijlen te promoten in heel Picardisch Wallonië. De editie 2019 pakt uit met een programma van nationaal en internationaal niveau. In hetzelfde muziekregister biedt de Open Musical Jazz Club concerten en randactiviteiten aan rond jazz (concerten, filosofisch café, voordrachten…). Daarnaast is het de bedoeling een biënnale (Europese ontmoetingen rond jazz) te organiseren, in partnerschap met het Doornik Jazz Festival en Jazz Nord.
  • Het Festival les {rencontres} Inattendues (Onverwachte Ontmoetingen) pakt uit met unieke muzikale en filosofische creaties in uitzonderlijke erfgoedlocaties in Doornik. Het festival wil grenzen doorbreken en dialoog en (inter)culturele uitwisselingen bevorderen door tegelijk een filosofisch-artistiek aanbod voor te stellen op internationaal niveau en participatieve workshops op lokaal niveau (Japanse muziek, Afrikaanse dans, initiatie in filosofische workshops met kinderen voor leerkrachten lager onderwijs, debatontmoetingen met filosofen…).
  • De Internationale Muzikale Ontmoetingen van Enghien bieden gedurende 2 weken publieke masterclasses en concerten in het kader van het kasteel van Enghien (Edingen). De klassen zang, piano, viool, altviool, cello en kamermuziek hebben als doel ontmoetingen te stimuleren tussen virtuoze leerlingen en internationaal befaamde docenten.
  • Ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag pakt de Muziekkapel van Doornik uit met een uitzonderlijk seizoen, met vier concerten en vernieuwende muziekprogramma’s (concert met filmmuziek, concert met drie piano’s, vertolking van werken van hedendaagse componisten…). Doel: andere publieksgroepen bereiken en warm maken voor klassieke muziek.

Sociaal fonds

Het Fonds Claire en Michel Lemay besteedt trouwens een deel van zijn jaarbudget aan een sociaal fonds dat projecten ondersteunt voor de armste bevolkingsgroepen in de regio. Zo steunt het Fonds, in het kader van de geselecteerde nieuwe projecten, verenigingen die personen en gezinnen helpen die het economisch en sociaal moeilijk hebben, en ook een vzw die cultuur toegankelijker maakt voor alleenwonende bejaarden of bejaarden in rusthuizen, om de sociaaleconomische ongelijkheid te verminderen. Stuk voor stuk projecten die een reële lokale impact hebben.

Projectoproep

Het Fonds Claire en Michel Lemay lanceert elk jaar twee projectoproepen. Momenteel is er een nieuwe oproep gelanceerd die op 15 oktober 2019 wordt afgesloten. Elk initiatief dat kan bijdragen tot de dynamisering van Picardisch Wallonië komt daarbij in aanmerking. Er wordt voorrang gegeven aan vernieuwende projecten die toekomstperspectieven bieden en een echte impact hebben op de regio.