Restauratie van een schilderij van James Ensor

15 april 2014

‘De val van de opstandige engelen’ (1899) geeft een passage weer uit de Apocalyps van Johannes. In een hevige uitbarsting van kleuren verjagen de engelen, aangevoerd door de aartsengel Michaël, de zevenkoppige draak en zijn trawanten uit het paradijs.

De tand des tijds deed de leesbaarheid van het werk geen goed: het dunne laagje vernis was vergeeld en de verf bleek volledig bedekt met een grijsachtige laag. Het typische kleurenspel van Ensor en zijn materiewerk waren volledig onzichtbaar geworden.

Met het oog op de heropening in 2017 - na de renovatiewerken - heeft het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen een grootscheepse restauratiecampagne opgezet. Het Fonds Baillet Latour is een belangrijke partner in de uitvoering van dit project.